Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو ماهانه

آوریل 2012

کمک گیاهان آپارتمانی برای تنفس هوای سالم

در بخش اول این مقاله نام هفت گیاه پاک کننده هوا را نام بردیم که به گفته ناسا نگهداری از آنها باعث پاکی هوا و  در نتیجه سلامت ماندن شما می شود. در ادامه اینجا نام و خصوصیات فیلتراسیون هشت…

گیاهان ساختمانی برای بهبود هوای محل زندگی

یک نفس هوای تازه در اواخر دهه 80 میلادی، ناسا و پیمانکاران مرتبط آمریکایی در زمینه پاکسازی هوا در مراکز فضایی مطالعاتی بر روی گیاهان ساختمانی انجام دادند. آنها دریافتند چندین گیاه توانایی…

کاربردهای بالقوه برای بیوپلاستیک ها

بیوپلاستیک اغلب در بسته بندی ها مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند بیوپلاستیک به طور بالقوه می تواند برای تمامی مصارف پلاستیک معمولی جایگزین شود. خصوصیات کارایی بیوپلاستیک و پلاستیک پتروشیمی…

چه سرنوشتی در انتظار بیوپلاستیک ها است؟

بیوپلاستیک -پلاستیک های ساخته شده از گیاهان- پتانسیل این را دارد که مشکلات آلودگی طولانی مدت ناشی از پلاستیک های معمولی را کاهش دهد. از فرآیند های تولید که آلودگی گرمای کمتری ایجاد می کند…

طرح معماری هوشمندانه پل flipper برای هنگ کنگ

در هنگ کنگ خودروها در سمت چپ جاده رانندگی می کنند، در حالی که در سایر نقاط چین رانندگی در سمت راست جاده انجام می شود. میان این دو پلی به صورت هوشمندانه ایجاد شده است تا بدون هیچ اختلال و…

حرکت به سوی انقلاب صنعتی سبز

امروزه رد و پای زشت انقلاب صنعتی بر روی فرش محیط زیست نمایان شده است. تغییرات آب و هوایی و افزایش گازهای کربنی نمونه ای از هزینه های گزافی است که سالها رشد سریع و نوآورانه صنعتی بر جامعه…