Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو ماهانه

مارس 2013

با قاتلان تمرکز حواس آشنا شوید!

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن زمان با سرعت می‌گذرد و ما برای انجام کارهای بسیاری که داریم، زمان بسیار کوتاهی در اختیار داریم. یکی از عوارض زندگی در قرن 21 که می‌توانید دچار آن شوید، از…

آموزش تصویری 15 روش برای بستن بند کفش

اگر کفش‌های کنونی شما بنددار نیستند، به احتمال 99 درصد تاکنون کفش بندی داشته اید. در زیر 15 تصویر قرارداده ایم که مربوط به روش‌های مختلف بستن بند کفش می‌باشد، که می‌توانید از آنها روش‌های…

10 پرسشی که باید پاسخ به آنها را بدانید

چرا که پاسخ به این 10 پرسش به شما برای کشف بهترین ها در وجودتان کمک خواهد کرد... 1. چه چیزی موجب می شود که به خودتان افتخار کنید؟ هنگامی که به دنبال قلب و احساس تان می‌روید، مردم همواره شما…

11 توصیه برای فرار از کسالت و بی حوصلگی

خودتان را گرم کنید! افرادی که احساس کسالت و بی حوصلگی می‌کنند، اغلب به صورت فیزیکی و روحی احساس سردی می‌کنند. تنها با گرم کردن اتاق، و یا پوشیدن لباس گرم اضافی، و یا حمام آب گرم، می‌توانید…