Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو ماهانه

نوامبر 2014

چند قاعده ساده برای استفاده از تلفن همراه

بر اساس یک پژوهش، بیش از 94 درصد از افرادی که برای گذراندن تعطیلات تصمیم به مسافرت می‌گیرند و بیش از 97٪ افرادی که در راستای کسب و کار خود سفر می‌کنند، تلفن همراه خود را نیز با خود همسفر…