Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو ماهانه

دسامبر 2015

برای تغییر در زندگی خود عاشق شوید!

حقیقتا باور دارم شما تنها یک‌بار کسی را پیدا می‌کنید که بتواند دنیای شما را کاملا تغییر دهد. شما به او چیزهایی می‌گویید که هرگز با روح دیگری در میان نگذاشته بودید و به هرآنچه که بگویید جذب…

برای سفر به درون بدن انسان آماده شوید!

رویای دوران جوانی و نوجوانی‌ام: سال‌ها پیش در دوران نوجوانی کتابی از آیزاک آسیموف خواندم که قهرمان‌های داستان کوچک می‌شدند و با یک آمپول به درون بدن یک انسان تزریق می‌شدند و … همیشه با خودم…