• آموزش آنلاین

    هنر آموزش آنلاین و خصوصیات یک مربی آنلاین خوب

    آموزش آنلاین با روندی صعودی به انتخابی برای مدرسان آموزش عالی تبدیل می‌شوند. نهادهای سنتی در حال گسترش زیرساخت‌های خود برای افزودن نسخه های آنلاین برنامه های آموزشی خود و افزایش برنامه های آموزشی آنلاین هستند. اساتید آنلاین می‌توانند به مزایای دوره های مجازی پی ببرند، اما آنها با تعدادی چالش روبرو هستند. در حالی […]

    بیشتر بخوانید