Take a fresh look at your lifestyle.

10 عدد از بهترین دوربین های عکاسی دیجیتال

آیا شنیده اید که دوربین های عکاسی نمرده اند؟ در بخش گوشی های هوشمند نوآوری های سریعی به عمل می آید و این خود چالش جدیدی است، کارخانه های تولید کننده دوربین های با کیفیت خطر را احساس کرده و…

در جستجوی پلیمرهای بیشتر برای اهداف پزشکی

آینهوآ لجاردی، یک مهندس مواد در دانشگاه باسک، قدمی رو به جلو در توسعه مواد پلیمری جدید برداشته است. مواد زیستی بصورت روز افزون در حال استفاده در زمینه پزشکی هستند و باید خواص و ویژگیهای…

لامپ خورشیدی هوشمند خیابان را روشن می کند

روشن کردن خیابان ها با استفاده از انرژی خورشیدی ایده ای قدیمی است اما ایجاد طرح هایی که نیاز به نصب زیر ساخت های عمده نداشته باشند، سخت تر از آن است که به نظر می رسد. مارک بکالونی طراحی روش…

آیا ساعت شماطه ای شما را چاق می کند؟

پژوهشگران می گویند که «تغییر ساعت اجتماعی1» سرچشمه ی برخی پریشانی های ناشی از خواب است، برای مثال بدن ما به شکل متفاوتی به نور داخل و خارج محیط عکس العمل نشان می دهد که این مسئله ساعت…

ساخت ماهیچه مصنوعی با الهام از طبیعت

دانشمندان با مشاهده ی عملکرد داخلی پاهای اختاپوس (هشت پا) و بدن فیل، ماهیچه مصنوعی را ساخته اند که می تواند به عنوان دستگاه تولید انرژی به کار رود. Ray Baughman می گوید: «طبیعت فناوری های…