Take a fresh look at your lifestyle.

کاربردهای بالقوه برای بیوپلاستیک ها

بیوپلاستیک اغلب در بسته بندی ها مورد استفاده قرار می گیرد، هر چند بیوپلاستیک به طور بالقوه می تواند برای تمامی مصارف پلاستیک معمولی جایگزین شود. خصوصیات کارایی بیوپلاستیک و پلاستیک پتروشیمی…

چه سرنوشتی در انتظار بیوپلاستیک ها است؟

بیوپلاستیک -پلاستیک های ساخته شده از گیاهان- پتانسیل این را دارد که مشکلات آلودگی طولانی مدت ناشی از پلاستیک های معمولی را کاهش دهد. از فرآیند های تولید که آلودگی گرمای کمتری ایجاد می کند…

طرح معماری هوشمندانه پل flipper برای هنگ کنگ

در هنگ کنگ خودروها در سمت چپ جاده رانندگی می کنند، در حالی که در سایر نقاط چین رانندگی در سمت راست جاده انجام می شود. میان این دو پلی به صورت هوشمندانه ایجاد شده است تا بدون هیچ اختلال و…

حرکت به سوی انقلاب صنعتی سبز

امروزه رد و پای زشت انقلاب صنعتی بر روی فرش محیط زیست نمایان شده است. تغییرات آب و هوایی و افزایش گازهای کربنی نمونه ای از هزینه های گزافی است که سالها رشد سریع و نوآورانه صنعتی بر جامعه…

ویدئو های تماشایی از کشش سطحی قطرات آب

کشش سطحی یکی از ویژگی‌ مایع‌ها است که باعث می‌شود لایه بیرونی آن‌ها به صورت ورقه‌ای کشسان عمل کند. این ویژگی‌ است که موجب ربایش دو سطح مایع به یکدیگر می‌شود؛ مثلا دو قطرهٔ آب که همدیگر را…