کاندومپاسخ خیلی ساده است! برای مراقبت از سلامت و زندگی خود بایستی از کاندوم استفاده کنید!

استفاده نکردن از کاندوم می‌تواند باعث ایجاد عفونت‌ها و انتقال بیماری هایی چون ایدز شود. برای جلوگیری از بارداری ناخواسته نیز بهتر است از کاندوم استفاده شود. همینطور استفاده از کاندوم موجب نظافت در حین روابط جنسی می‌شود و برخی از انواع آن خصوصیات خاص دیگری را دارا می‌باشند. تا کنون عارضه ای به دلیل استفاده از کاندوم گزارش نشده است.

برای خرید کاندوم همین حالا می‌توانید به یکی از سوپرمارکت‌های محله یا داروخانه مراجعه کنید. همینطور می‌توانید به صورت اینترنتی نسبت به خرید کاندوم اقدام کنید.