گوگل پروژه های بسیاری دارد که هر کدام از آنها دارای پیچیدگی های بسیاری هستند، یکی از این پروژه ها طراحی ماشین هایی است که خود رانندگی کنند. به طوری که شما در صندلی های خود می‌نشینید تا ماشین شما بدون دخالت کسی در مسیر درخواستی حرکت کند. گوگل توانست قانون گذاران ایالت نوادا در آمریکا را برای تصویب قوانین ناوگان ماشین های بدون راننده خود راضی کند.

اولین خودرویی که به تنهایی به بزرگ‌راهی در نوادا خواهد رفت یک تویوتای مدل پریوس ساخت شرکت گوگل است. این خودروی شرکت گوگل دوربینی روی سقفش دارد و با کمک سیستم راداری و سیستم لیزری مسیر خود را تشخیص می دهد.

نوادا اولین ایالتی هست که به گوگل اجازه داده است ماشین های بدون راننده اش را آزمایش کند. اما من فکر نمی کنم شما قادر باشید از راننده رباتی خود بخواهید که شما را کنار خانه تان پیاده کند و به مسیرش ادامه دهد! با وجود اینکه نوادا به ناوگان مستقل خود اجازه استفاده از ماشین های بدون راننده گوگل را داده اما تنها زمانی گوگل اجازه این کار را دارد که دو نفر همیشه در اتومبیل باشد که یکی از آنها باید پشت فرمان بنشیند تا در مواقع اضطراری کنترل اتومبیل را در دست بگیرد.

این بدان معنی است که این اتومبیل ها نمی‌توانند زمانی که شما به دفتر کارتان رفتید تا پارکینگ خانه تان هدایت شوند. اما اگر شما به مسافرت های طولانی علاقه دارید این خودرو کمک بسیای به شما خواهد کرد.

همچنین کسی که پشت فرمان می نشیند می تواند راننده رباتی را نادیده گرفته فرمان یا پدال ها را در اختیار بگیرد. گوگل به زودی جاده ها را با ماشین های بدون راننده خود همراه خواهد کرد.