10- در مغز، مرکز ادراک جوک وجود دارد. ادراک جوک

خیلی وقت ها دیده شده بیمارانی که لوب های قُدامی مغزشان آسیب دیده است قادر به فهمیدن جوک ها نیستند.

9- مغز قادر نیست صدای موجود در تلفن را از صدای محیط تشخیص دهد.

در محیط های شلوغ و پر سر و صدا ، شما نمی توانید صدای طرف مقابل را در تلفن بشنوید.

 8-خمیازه، واقعا ما را از خواب بیدار می‌کند.

وقتی خمیازه می کشید، مقدار بیشتری اکسیژن وارد ریه ها شده و بنابراین سطح اکسیژن رسانی به مغز افزایش می یابد.

7- مغز توانایی تکرار و یادآوری  آهنگ ها، را به صورت آزاردهنده ای داراست.

توالی ایجاد شده در مغز برای انجام کارهای روزانه اجازه می دهد تا آهنگ ها در سر ما گیر کنند.

6– مغز توان کمتری از لامپ یخچال مصرف می‌کند.

مغز 12 وات توان مصرف می کند که 17 درصد از انرژی بدن است.

5- در حالت اوج گیری جت، ممکن است به حافظه آسیب برسد.

هورمون های استرس که هنگام اوج گیری جت آزاد می شوند، می توانند به لوب تمپورال مغز و حافظه آسیب برسانند.

4– ارتفاع، مغز را وادار به دیدن چشم اندازهای عجیب می‌کند.

احتمالا کمبود اکسیژن در ارتفاعات باعث تداخل پردازش های احساسی و دیداری می شود.

3– بازی های کامپیوتری “تیراندازی به هدف” ، مغز را در به انجام رساندن چندین کار در آن واحد یاری می‌کند.

شلیک گلوله به دشمن های متعدد، دقت شما را توسعه می دهد و این یعنی شما دائما در حال واکنش نشان دادن به رویدادهای اطراف‌تان هستید.

2- غیر ممکن است بتوانید خودتان را قلقلک دهید.

وقتی خودمان اعصاب را تحریک می کنیم، مغز حساسیت مورد انتظار را کاهش می دهد.

1- تابش نور خورشید باعث عطسه شما می گردد.

انشعابات گذرنده از ساقه مغز، سیگنالهای دریافتی از چشم (به دلیل تابش نور شدید) را از طریق بینی ارسال می کنند و همین امر موجب تحریک و عطسه می گردد.