10 دلیل برای تا حد امکان طولانی زیستن

1. زیرا جهان جاهای بیشماری دارد.
2. زیرا هشتاد یا نود سال برای امتحان هر چه بیشتر چیزها، کافی نیست.
3. زیرا مرگ حتمی است.
4. زیرا خواهی دید که در هفته آینده چه می گذرد.
5. زیرا چند هزار دوست کافی نیست.
6. زیرا آنگاه تو می توانی به طرح تبدیل زمین به بهشت ملحق شوی.
7. زیرا خستگی و ملالت نمی تواند بر روندهای جدید، مکان های جالب، افکار و مردم چیره شود.
8. زیرا سالخوردگی و مرگ از قدیم و به طور ذاتی ناخوشایندند.
9. زیرا عزیزان و کودکانت سزاوار دیدن مرگ و هلاکت تو نیستند.
10. زیرا چنانچه از زندگی لذت نبرید، می توانید از نو شروع کنید.

10 دلیل برای افزایش هوش انسان

1. زیرا حماقت به سرعت، شوخ و خنده دار بودنش را از دست می دهد.
2. زیرا در کلاس نشستن می تواند عذاب و شکنجه باشد.
3. زیرا اگر ما اقدام نکنیم، دیگری این کار را خواهد کرد.
4. زیرا بخشی از انواع رشد و نمو ماست.
5. زیرا مردم به سبب جهل و نادانی خودشان رنج می کشند.
6. زیرا مردم به سبب غفلت و بی خبری توانگران، رنج می کشند.
7. زیرا افراد کند ذهن نمی دانند که چه چیزهایی را از دست می دهند.
8. زیرا بهترین راه پیشرفت ِ جامعه ی ماست.
9. زیرا مغز ما برای رشد و تکامل به وجود آمده است.
10. زیرا که هم اکنون در چنگ ماست.

10 دلیل برای توسعه فناوری نانو مولکولی

1. زیرا کشتار حیوانات حساس، روشی بی رحمانه برای تبدیل علف به گوشت است.
2. زیرا سوخت های فسیلی، آزاردهنده و مزاحم هستند.
3. زیرا انسان ها بدون بستن توده ی سخت و محکم فلزی (هواپیما) به خودشان قادر به پرواز نیستند.
4. زیرا خانه ها و شهرهای ما بسیار ملال آور هستند.
5. زیرا تولیدات معمول و مرسوم، محیط و پیرامونمان را نابود می کنند.
6. زیرا مردم مجبور به انجام کار یدی یا دستی نمی شوند، چنانچه کارها به صورت خودکار درآیند.
7. زیرا چنانچه زیست شناسی می تواند این کار را انجام دهد، پس ما باید بتوانیم.
8. زیرا همه سزاوار غذا، جان پناه و آب تمیز هستند.
9. زیرا وقت آن رسیده که این آلودگی و آشفتگی که به دست ما انسان ها ایجاد شده است را پاکسازی کنیم.
10. زیرا فناوری نانو به هر صورت گسترش می یابد، پس چه بهتر که ما هم آگاه باشیم.

10 دلیل برای توسعه هوش مصنوعی

1. زیرا فرهنگ ها و تمدن های انسانی به اندازه کافی مرموز و عجیب نیستند.
2. زیرا هوش و فراست می بایست سیال و روان باشد نه سخت و انعطاف ناپذیر.
3. زیرا به کسی نیازمندیم که در سازماندهی داده هایی که در آنها غرق شده ایم به ما یاری رساند.
4. زیرا بیگانگان خود را آشکار نمی سازند، پس ما باید دست به کار شویم.
5. زیرا باید هوش و فراست به جهان القاء شود.
6. زیرا ما به روشن بینی ها و اندیشمندان جدید نیازمندیم.
7. زیرا طرح و ایجاد احساسات جدید جالب خواهد بود.
8. زیرا داستان‌ها و موضوعات علمی-تخلیی کلیشه ای نیازمند درهم شکسته شدن است.
9. زیرا سیر تکاملی طراحی شده، ما را دچار خود فریبی می سازد، و ما نیازمند کمک برای رهایی از این دام هستیم.
10. زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، هوش مصنوعی در حال آمدن است، و چه بهتر که ما آماده باشیم.

10 دلیل برای آموختن علم و فناوری

1. زیرا از پتانسیل و استعداد نهانی برای نجات بیلیون ها زندگی، و جلوگیری از خاموشی استعدادهای نهانیمان برخوردار است.
2. زیرا بسیاری از باورهای عمومی از نظر تجربی نادرست هستند.
3. زیرا تنها راه قابل توجه حرکت رو به جلوی تمام تمدن ماست.
4. زیرا علم تنها به معنای “چیزی که می‌دانیم” و فناوری تنها به معنای “چیزی که قادر به انجام آنیم” است.
5. زیرا که شالوده و زمینه تمام امور دیگر بشر است.
6. زیرا اساسی ترین تفاوت میان انسان غار نشین و انسان مدرن را آشکار می سازد.
7. زیرا جهالت چیزی نیست که به آن افتخار کرد.
8. زیرا چالش برانگیز و سودمند است.
9. زیرا سرعت پیشرفت علم و فناوری در حال افزایش است.
10. زیرا آینده ما به آن وابسته است.

+ نقل آزاد از مایکل آنیسیموف آگوست 2004