مراسم چهارشنبه سوری

آتش روشن کردن و پریدن از روی آن

برجسته ترین نشانه و از آداب و رسوم چهارشنبه سوری روشن کردن آتش و پریدن از روی آن است. در بسیاری از نقاط کشورمان هنگام پریدن از روی آتش اشعاری را به زبان محلی می‌خوانند. البته چندی است که استفاده از مواد منفجره نیز در کنار آتش مرسوم شده است.

فرستادن هدیه به خانه تازه عروسان

یکی از رسم‌های چهارشنبه سوری که در بسیاری از نقاط ایران هنوز هم اجرا می‌شود فرستادن هدیه به خانه تازه عروسان و دختران نامزد کرده است. این هدایا مرتبط با عید نوروز هستند و اغلب عبارتند از سبزه، شیرینی، لباس و …

شکستن کوزه ها

از رسم های دیگر در چهارشنبه سوری شکستن کوزه ها و خریدن کوزه جدید است. در برخی نقاط هم چندی از ظروف قدیمی را می‌شکنند و ظروف جدید خریداری می‌کنند.

شال انداختن

جوانان به صورت ناشناس در خانه ها را می‌زنند و شالی را کنار در می‌گذارند. صاحبخانه آن شال را دیده و درون آن تنقلات، میوه و … قرار داده و آن را کنار در می‌گذارد.

قاشق‌زنی

زنان چادری بر سر روی خود می‌کشند تا ناشناس بمانند. آنگاه با قاشق بر کاسه یا قابلمه یا بر در خانه می‌کوبیدند و کاسه را به آنها نشان می‌دهند تا درون آن تنقلات یا پول بگذارند.

اسپند کردن

از رسم‌های دیگر ریختن اسپند در آتش است. اسپند دود کردن در بسیاری از مراسم ایرانیان دیده می‌شود.

رقص و پایکوبی

در برخی از نقاط کشور دور آتش حلقه می‌زنند و با خواندن سرودهای محلی به رقص و پایکوبی محلی می‌پردازند.

شما رسم و رسوم دیگری هم برای چهارشنبه سوری دارید؟ به ما بگویید که شما در چهارشنبه آخر سال چه کارهایی می‌کنید.