راستش را بخواهید من از قدیم الایام از کلاغ ها می‌ترسم و سعی می‌کنم زیاد به آنها نزدیک نشوم. الان متوجه شدم که حق با من بود و کلاغ ها کسانی را که به آنها ستم کنند را هرگز از یاد نمی‌برند و احیانا هر لحظه برای انتقام نقشه ها می‌کشند!

کلاغ های خشمگین

یک مطالعه جدید نشان داده است که کلاغ چهره افرادی را که به آنها ستم کنند را به خاطر می‌سپارند و حتی ممکن است بعدا با دیگر اعضای گروه خود به فردی که اذیت‌شان کرده، حمله کنند.

منبع: +