توت خوری یا توت تکانی به مراسمی اطلاق می‌شود که سالانه در بسیاری از شهرهای ایران به صورت رسمی یا غیررسمی اجرا می‌شود. در این مراسم جمعی از خانواده ها، دوستان و یا همشهریان گرد هم می آیند و برای خوردن توت به سمت درخت های توت سفید می‌روند. اما فصل مشترک بسیاری از این مراسم توت خوری، خوردن دوغ محلی پس از خوردن توت سفید می باشد.

توت سفید

حال این سوال پیش می آید که نوشیدن دوغ پس از خوردن توت چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

عده ای بر این باور هستند که چون توت باعث نفخ و شکم درد می شود، نوشیدن دوغ می‌تواند این عوارض را کاهش دهد.

عده ای نیز معتقداند که با توجه به اینکه توت بدون هیچ محافظی در برابر گردوخاک است می‌تواند باعث انتقال بیماری ها شود که با نوشیدن دوغ می‌توان باعث جلوگیری از بیماری شد.

برخی دیگر می گویند که توت باعث ایجاد خلط می‌شود که دوغ آن را رفع می کند.

همچنین گفته می‌شود به دلیل طبع گرم توت سفید، نوشیدن دوغ که طبع سرد دارد می تواند مفید باشد.

با همه این‌ها؛ در بررسی هایی که کردیم به هیچ محتوای علمی که نوشیدن دوغ پس از خوردن توت را توصیه یا منع کند دست نیافتیم. توصیه می‌کنیم شما هم پس از خوردن توت، دوغ محلی نوش جان بفرمایید!