دو راه حل فنی بسیار امیدوار کننده برای دستگاه تهویه مطبوع استاندارد وجود دارد: دستگاه تهویه مطبوع DEVap و خورشیدی. هر دوی اینها کاهش هزینه راه اندازی دستگاه تهویه مطبوع را به شما وعده می‌دهند، هرچند هزینه اولیه خرید، ممکن است به همان صورت باقی بماند.

DEVap

DEVap

دانشمندان در آزمایشگاه ملی انرژی های قابل بازیافت (NREL) ایالات متحده، روشی از تهویه مطبوع را ایجاد کرده اند که می‌تواند هزینه بهره برداری (قبض برق) را تا 90% کاهش دهد.

این فناوری، سیستم افزایش خشک کنندگی هوای تبخیر شده یا DEVap نامیده می‌شود، که محلول نمکی سازگار با محیط زیست را بجای خنک کننده های مرسوم، و یک غشا یا پرده نازک را برای دست یابی به کاهش هزینه ها بکار می‌برد.

نمونه دستگاه های حال حاضر، تقریبا اندازه و قیمت یکسان همچون یک دستگاه تهویه مطبوع مرسوم دارند، هرچند NREL در حال کار برای کوچک تر و ازران تر کردن آنها است. در نهایت، NREL مجوز این فناوری را به صنایع خواهد داد. رون جادکاف، مدیر برنامه اصلی برای پژوهش انرژی ساختمان در NREL ، گفت “ما هرگز قصد ورود به تجارت تولید دستگاه های تهویه مطبوع را نداریم. اما مایلیم با تولیدکنندگانی که DEVap را به بازار می آورند، کار کنیم و یک محصول تهویه مطبوع بی خطرِ مؤثرتر و سازگار با محیط زیست را ایجاد نماییم”.

تهویه مطبوع گرمایی خورشیدی

تهویه مطبوع خورشیدی، فناوری دیگری است که چندین سال مدنظر قرار گرفته، اما تنها اکنون مهیای شکوفا شدن است. یکی از مزایای انرژی گرمایی خورشیدی، کاربرد آن برای خنک کردن هوا به گونه ای مؤثر در فصل تابستان و همچنین گرم نمودن آب خانه و ساختمان در فصل زمستان است. از نقطه نظر منفی، این سیستم به خنک کردن هوا در هنگام عصر، در زمان غروب آفتاب، ادامه نمی‌دهد.

با یک تهویه مطبوع گرمایی خورشیدی، گرمای خورشید برای گرم نمودن یک انتهای  سیستم انبساط/میعان لوله ها و سرد نمودن انتهای دیگر برای ایجاد یخ و سرما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نمونه دستگاه های صنعتی بزرگ چندین سال است که بکار گرفته شده اند. ما هنوز در انتظار سیستم های تهویه مطبوع گرمایی خورشیدی مسکونی هستیم.

توجه: چندین “دستگاه تهویه مطبوع خورشیدی” در اینترنت و جاهای دیگر تبلیغ شده است. بسیاری از این دستگاه ها بخش های فتوولتائیک خورشیدی را برای بکار انداختن یک دستگاه تهویه مطبوع مرسوم بکار می‌برند. استفاده از برق تولید شده به وسیله یک بخش فتوولتائیک خورشیدی، یک دستگاه تهویه مطبوع مرسوم را یک “تهویه مطبوع خورشیدی” نمی‌سازد.