نجات حیوانات

بسیاری از اوقات با حیوانی بیمار یا زخمی مواجه شده ایم. دلمان خواسته به آنها کمک کنیم اما جرات نکرده ایم. حیوانات این موجودات مظلوم و بی‌زبان خداوند بسیاری از اوقات به خاطر اشتباه ما دچار آسیب می‌شوند. وقتی که راننده ای برای چند ثانیه زودتر رسیدن با سرعت بسیار از یک کوچه عبور می کند، به آنها آسیب می‌زند.

اگر با یک سگ تصادف کرده مواجه شدید، سعی کنید زیاد به او نزدیک نشوید. اگر به هوش است کمی آب در مقابلش بگذارید یا تکه ای نان به او بدهید و اعتمادش را جلب کنید. ببینید می‌تواند راه برود یا نه. بعد آهسته آهسته به او نزدیک شوید با یک شال یا طناب حلقه ای درست کنید و زمانی که سگ به شما اعتماد کرد آرام به گردنش بیندازید. بعد با استفاده از طناب سگ را کنترل کنید. اما اگر سگ توان راه رفتن ندارد و یا آسیب بسیار جدی است، با آرامش به سگ نزدیک شوید و دستتان را آرام بر روی سرش بگذارید و با استفاده از یک مقوا یا پارچه بزرگ سگ را به گوشه خیابان بکشید.

مهمترین کار در کمک کردن به حیوانات جلب اعتماد آنهاست. اگر حیوانی سرش در وسیله ای گرفتار شده با صدایی آرام با حیوان صحبت کنید. سعی کنید همان قوطی یا وسیله را در دست بگیرید. به بدن حیوان دست نزنید.

اگر حیوانی را دیدید که در جایی گرفتار شده، از رو به رو به حیوان نزدیک شوید. اول اعتمادش را جلب کنید و بعد با دقت اطراف محل را نگاه کنید. بدن حیوان را نکشید. سعی کنید با چرب کردن بوسیله روغن یا بریدن یا باز کردن حیوان را آزاد کنید. گاهی کشیدن باعث می‌شود حیوان آسیب بیشتری ببیند.

برای گرفتن حیوانات کوچکتر مثل گربه یا سنجاب یا پرنده های آسیب دیده، اگر مقاومت می‌کند با آرامش به حیوان نزدیک شوید یک سبد پیک نیک را بر روی حیوان بگذارید. یک سینی یا مقوای کلفت را به قسمت آزاد سبد وارد کنید و بعد در سبد را ببندید. بهتر است هر چه سریعتر حیوان را به یک دامپزشک برسانید.

برای کمک به حیوانات لازم نیست، کارهای بزرگی انجام دهید؛ گاهی باز کردن یک پلاستیک از گردن یک حیوان برای نجات جانش کافی است. اگر حیوان، زخم‌های باز بر روی بدنش دارد حتما با دستکش به بدنش دست بزنید. اگر خواستید بدنش را پانسمان کنید اول با دستکش محیط زخم را تمیز کنید و با یک تیغ اصلاح موهای اطراف زخم را بتراشید و سپس دارو بزنید. حیوانات معمولا از پانسمان خوششان نمی‌آید اما می‌توانید از پانسمان های موقت که به صورت مایع در داروخانه ها موجود است، استفاده کنید.

اگر در دهان و فک حیوان چیزی فرو رفته است با احتیاط حیوان را بگیرید. با استفاده از یک پنس یا موچین استخوان، تیغ یا خار را بیرون بیاورید و کمی آب به دهان حیوان بریزید. اگر حیوان دستی و یا اهلی است می‌توانید دهانش را بشویید.

بهتر است بعد از کمک های اولیه حتما هر چه سریعتر حیوان را به یک دامپزشکی برسانید.