جذابیت کودک

پژوهشی در مورد جذابیت صورت افراد در مراحل مختلف رشد صورت گرفت، در این پژوهش ارتباط بین جذابیت چهره در نوزادان (24 ماهگی و کمتر) و همان افراد در نوجوانی (سن 16-18 سال) با استفاده از عکس‌های نوزادی مورد بررسی قرار گرفت. برخلاف انتظارات، ارزیابی‌ها نشان داد که جذابیت صورت نوزاد مستقل از جذابیت صورت فرد پس از سن بلوغ است و جذابیت در کودکی به جذابیت در نوجوانی و جوانی بستگی ندارد.

منبع. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا با توجه به اطرافیان و دوستان خود نتایج این تحقیق را تایید می‌کنید؟