تایر هوشمند

اکثر افراد برای تعویق روغن و کنترل باد لاستیک خودرو به آپاراتی که معمولاً جنب پمپ بنزین‌ها قرار دارند، می‌روند. با این همه، بسیاری از رانندگان بدون توجه به فشار مناسب لاستیک رانندگی می‌کنند که این بی‌توجهی خود باعث کاهش عملکرد لاستیک خودرو و افزایش مصرف سوخت می‌شود.

اخیراً یک شرکت آلمانی لاستیک‌های هوشمندی را طراحی کرده که قادرند فشار مناسب باد لاستیک ها را برای رانندگی خود تنظیم کنند. سیستم کنترل و نگهداری هوای سالم تعبیه شده در این لاستیک ها به طور خودکار باد لاستیک ها را مناسب با فشار کافی نگهداشته، بدون اینکه هیچ فشار خارجی یا الکترونیکی وجود داشته باشد. تمام اجزای این سیستم در داخل لاستیک جای گرفته اند و در بخش مرکزی این دستگاه از یک رگلاتور درونی تشکیل شده که زمانی که فشار هوا از سطح مشخصی پایین‌تر رود، عمل کرده و باعث ورود هوا از خارج به داخل لاستیک می‌شود.

هنگامی که لاستیک‌ها در زمان حرکت در جاده به هر دلیلی با کمبود هوا مواجه می‌شوند. هوا توسط لوله سوپاپ به داخل آن تزریق و سپس از طریق حفره روی لاستیک وارد آن می‌شود.

منبع: مجله دانشمند