برای ساخت داروهای جدید، محققان دارویی به شناورسازی داروها بوسیله ی انفجارهای مافوق صوتی روی آورده اند.

دارو های موثر

داروهایی که دارای کیفیت خوبی هستند به آسانی در بدن حل می‌شوند. درحالیکه مولکول‌های دارویی بد خود را در کریستالهای سخت جذبی محبوس می‌کنند که جذب آنها نیاز به مقادیر دارویی زیادی دارد و این حجم زیاد دارو اغلب منجر به عوارض جانبی حادی می‌گردد.

متأسفانه، بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی که محققان دارویی از آنها برای ساخت داروهای جدید فاقد کریستال استفاده می‌کنند می‌توانند باعث کریستال شدن مولکول‌ها گردند.

برای رفع این معضل، جادوی علم در آزمایشگاه ملی آرگون -که یک سازمان دولتی واقع در جنوب غربی شیکاگو است- بوسیله ی دو بلندگوی روبروی هم بر نیروی جاذبه غلبه می‌کند. هر بلندگو صدایی معادل 22000 هرتز تولید می‌کند -که این مقدار فراتر از حداکثر آستانه شنوایی انسان است- و دیوار صوتی ایجاد می‌کند که قادر است قطرات ترکیبات آزمایشی حل شده را محصور نماید.

در حال حاضر این تکنیک روشی برای تولید انبوه داروهای جدید نمی‌باشد. اما ماده ی شناوری که در فیلم فوق مشاهده نمودید را می‌توان از پرتوی اشعه ایکس منبع پیشرفته  فوتون آزمایشگاه آرگون به منظور انجام تجزیه و تحلیل شیمیایی دقیق عبور داد. این فرآیند ممکن است این داروهای جدید امیدوارکننده را سریعتر به خط لوله آزمایش بالینی وارد سازد.

منبع + ویدئوی مربوطه در یوتیوب