برای این کار به پوشه C:\Windows\System32 بروید. فایل SlidetoShutdown.exe را پیدا کنید و از آن بر روی دسکتاپ شورتکات ایجاد کنید.

دکمه شات داون ویندوز 8.1

حال با کلیک بر روی این شورتکات در دسکتاپ خود می توانید سیستم خود را خاموش کنید.

برای این شورتکات می توانید آیکون ویژه ای انتخاب کنید!

همینطور می توانید این شورتکات را به صفحه استارت اضافه کنید.