سوالاتی که باید پاسخ دهیدچرا که پاسخ به این 10 پرسش به شما برای کشف بهترین ها در وجودتان کمک خواهد کرد…

1. چه چیزی موجب می شود که به خودتان افتخار کنید؟

هنگامی که به دنبال قلب و احساس تان می‌روید، مردم همواره شما را تأیید نخواهند کرد. هنگامی که چیزی را می‌یابید که خرسندتان می‌سازد، همه کس به خاطرتان شادمان نخواهد شد. هنگامی که محبت بی‌دریغ تان را نثار دیگران می‌سازید، برخی مردم در مورد انگیزه تان سؤال خواهند کرد. هنگامی که کاملا صادق هستید، برخی افراد تلاش خواهند کرد تا از صداقت تان در برابر خودتان استفاده کنند. هنگامی که به دنبال بهترین ها در افرادی که با آنها برخورد می‌کنید هستید، برخی از آنها از آن سوء استفاده خواهند کرد.

به هیچ یک از این افراد اجازه ندهید تا شما را از انجام این امور بازدارند. این افراد اهمیتی ندارند. در پایان، آنچه که مهم است اینکه شما در مورد خودتان و زندگی که گذرانده اید چه احساسی دارید. از خود یک سؤال را بپرسید: “آیا به چگونگی و کیفیت زندگی که کردم افتخار می کنم؟” پاسخ دهید: “آری!”

2. چگونه می‌توانید یک تفاوت مثبت ایجاد نمایید؟

حتی هنگامی که تلاشی نا امید کننده به نظر می‌رسد، کار درست را انجام دهید. همیشه قاطعانه و استوار با نیروی عشق و حقیقت زندگی کنید. قلدرها و متقلب ها که در کوتاه مدت توقف ناپذیر به نظر می‌رسند، همیشه در پایان نیرو و توان خود را از دست می‌دهند. عشق و حقیقت همواره به اوج خواهند رسید.

نیکی و مهربانی تان را با عملکردی کوچک، در یک زمان به جهان تزریق کنید. این عملکردهای نیک کوچک که با هم انباشته می‌شوند، سرانجام جهان را دگرگون می‌سازند. شما ممکن است هرگز نتیجه کامل عملکردهای مثبت تان را نبینید، اما آنها به وقتش در نظر گرفته شده و بازشناخته خواهند شد. اگر هیچ کاری نکنید، نتیجه ای دربر نخواهد داشت؛ هیچ تغییر مثبتی هیچ گاه روی نمی‌دهد.

3. در حال تلاش برای دست یافتن به چه چیزی هستید و چرا؟

پاسخ به این پرسش ساده را بدانید و هر روز آن را به خودتان یادآوری کنید. شما باید بدون شک و تردید، دلیل خاصی که شما را وا می‌دارد تا این کار را انجام دهید را بشناسید. موفقیت تنها هنگامی حاصل می‌شود که هدف و دلیلی برای رسیدن به آن وجود داشته باشد.

هنگامی که دلیلی برای انجام کاری دارید، از هدفی درست و معقول در پس تلاش هایتان برخوردارید. هنگامی که این دلیل را به یک نتیجه دلخواه متصل می‌کنید، قادرید تا انظباط و پشتکار لازم برای انجام آن کار را گرد هم آورید. برای خودتان دلیل خوبی ارائه کنید، پس راهی به سوی موفقیت خواهید یافت.

4. موانع موجود در سر راه تان چه هستند؟

یک مانع تنها یک مانع است چنانچه چیزی در مورد آن ندانید. اگر آن را بشناسید، تنها یک چالش است. به اطراف بنگرید و چالش هایی که با آنها مواجه هستید را ارزیابی کنید؛ درون آنها فرصت هایی برای ایجاد پیشرفتی پایدار نهفته است. شما در بهترین موقعیت برای ساختن بیشترین این فرصت ها هستید، چرا که دقیقا می‌دانید که کجا هستید، کجا می‌خواهید بروید، و چه منابعی را در اختیار دارید.

به خاطر بسپارید که ناهموار ترین جاده ها اغلب به قله منتهی می‌شوند، و بهترین راه برای چیره شدن بر یک مانع، رفتن به سوی آن است. بنابراین، باید با تمام توان تان به سوی چالش هایتان پیش روید، چرا که آسان ترین راه به سوی آنها، لگدمال کردن آنها در زیر پاهایتان است. شما آنچه را که اینک گمان می‌کنید، در اختیار دارید. می‌دانید که چه باید بکنید و می‌دانید چرا. با اطمینان به درون چالش هایتان گام بردارید تا اینکه به جاده ای در آن سوی دیگر برسید.

5. گام بعدی چیست؟

به یاد داشته باشید، هیچ اشتباهی بزرگتر از بیکار نشستن و هیچ کاری نکردن نخواهد بود، تنها به این دلیل که فقط می‌توانید کار اندکی انجام دهید. پس پیش روید و از کار کوچکی شروع کنید، و چنانچه نمی توانید گام کوچکی بردارید، گام ریزتری بردارید. آنچه را که می‌توانید با منابعی که هم اکنون در اختیار دارید انجام دهید. خود را وادار به حرکت در مسیری مثبت و سازنده، سازید.

بهترین چیز در مورد موفقیتی بزرگ این است که تنها با یک گام در یک زمان حاصل می‌شود. یک لحظه موفقیت، مهم نیست که چقدر کوچک باشد، حرکت و جریانی را به وجود می آورد که برای خلق موفقیت بیشتر بایسته و ضروری است. هر گام مثبت رو به جلو، شما را در موقعیتی برای برداشتن گام بعدی قرار می‌دهد.

6. کاستی ها و خطاهای شما چیست؟

شما هرگز بی عیب و بی کاستی نخواهید بود. شما هرگز کامل و بی نقص نخواهید بود. کاستی ها و خطاهایتان را بشناسید و آنها را بپذیرید. بگذارید تفاوتی میان کاستی های شما و کاستی و نقایص دیگران باشد چرا که شما آنها را پذیرفته و برای گذر از آنها حرکت کرده اید، در حالی که دیگران با نا امیدی در تلاش برای پنهان ساختن آنها هستند. بگذارید تفاوتی میان خطا های شما و خطا ها و اشتباه های دیگران باشد چرا که شما به آنها توجه کرده و از آنها آموخته اید در حالی که دیگران هنوز هم در انکار و تکذیب زندگی می‌کنند. گرفتار توهمات ساختگی نشوید. واقعیت را پنهان نسازید. با کاستی ها و کمبود هایتان روبرو شوید و از آنها برای بهره مند شدن از شکوه و بزرگی رشد و شکوفایی شخصی تان استفاده کنید.

7. چه مسائل و مشکلاتی را می‌بایست با خودتان حل و فصل نمایید؟

هنگامی که احساس تنهایی می‌کنید، در اطراف به دنبال فردی می‌گردید تا خلاء زندگی‌تان را پر نمایید. فرض کنید که تنهایی تان فقط ناشی از تنها بودن تان است. اما هنگامی که شریک و همراهی می یابید، طولی نمی‌کشد که متوجه می‌شوید هنوز هم خلائی در زندگی تان وجود دارد. شما هنوز هم احساس تنهایی و نارضایتی می‌کنید، و تقصیر آن را به گردن شریک و همراه تان می اندازید، پس به سوی فردی دیگر می‌روید… و سپس فردی دیگر. این چرخه ماه ها، حتی سال ها استمرار می یابد، تا اینکه در نهایت آماده رویارویی با حقیقت می‌شوید.

حقیقت این است که، یک شریک، یا حتی فقط یک دوست، می‌توانند زیبایی های بسیاری را به زندگی تان بیفزایند، اما آنها نمی توانند خلاء موجود درون تان را پر کنند. شما به تنهایی مسئول رضایت و خرسندی تان هستید. چنانچه به هنگام تنهایی به شدت احساس تنهایی می‌کنید، بدان معنا است که شما مصاحب و همنشین بدی هستید. این بدین معنی است که نخست نیاز به کار بر روی رابطه با خودتان دارید. باور کنید وگرنه ذهن تان را فریب می‌دهید و تنهایی تان تداوم می یابد از آنجا که از یک رابطه ناموفق به دیگری می‌پرید.

8. چگونه بار مسئولیت خودتان را تحمل می کنید؟

اگر شما چنین احساسی دارید که پشت تان از وزن و سنگینی که ذهن و فکرتان تحمل می‌کند در حال شکستن است، شاید وقت آن است تا باری را که تحمل می‌کنید سبک تر سازید. بارها و فشارهای زیادی وجود دارند که چنانچه مایل باشید می‌توانید به سادگی از آنها رهایی یابید.

با پشت سر گذاردن نگرانی هایتان شروع کنید؛ نگرانی ها تنها ذهن تان را با چیزهای منفی پر می‌کنند. در عوض، کاری سازنده انجام دهید؛ در کاری ارزشمند شرکت جویید تا ذهن تان را از همه چیز رها سازد. سپس، کینه ها و نفرت هایتان را کنار بگذارید. کینه ها و رنجش ها به سادگی انرژی تان را می‌مکند و بدون هیچ گونه بازگشت مثبتی، زمان از کف تان می‌رود. هنگامی که اینها را از خود دور ساختید، زمان آن است که دست از تظاهر به اینکه از همه چیز آگاهید بردارید. بجای تلاش برای اثبات خودتان، ذهن، چشم ها و گوش هایتان را به روی امکانات تازه و حقیقی بگشایید. و پیش از خاتمه دادن به اینها، خودتان را از بی تابی و ناشکیبایی رها سازید. دو مورد از اساسی ترین فضیلت های رشد و شکوفایی شخصی تان، شکیبایی تان خواهد بود تا منتظر لحظه ای درست و مناسب و شجاعت تان برای ساختن بهترین ها از آن باشید.

همان طور که می‌بینید، رهاساختن بارها و فشارهای منفی از زندگی تان به نسبت آسان است هنگامی که متوجه می‌شوید چه مقدار از آنها را در پیرامون خود تحمل می‌کنید. امروز در حق خودتان لطف کنید و بارتان را سبک سازید.

9. چگونه به تازگی، پیشرفت تان را جشن گرفته اید؟

بر روی پیشرفتی که ایجاد کرده اید، تمرکز کنید، در گام مثبت بعدی، در نقطه ای روشن در میان جایی که یکبار بودید، جایی که اینک هستید، و جایی که به سوی آن هدایت می‌شوید. به شکست های دیروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت ممکن امروز بیندیشید.

به خودتان افتخار کنید. حقیقت این است که تلاش تان بی اندازه مؤثر است. شما با خرسندی پیروز شده اید. شما در حال پایمال کردن ترس هایتان با هر تلاش تازه ای که به بار می‌نشانید، هستید. شما هنوز هم در جایی که می‌خواهید باشید نیستید، اما در حال پیشرفت هستید. گام به گام، شما را به آنجا خواهد رساند. حتی اگر احساس می‌کنید که گویی در جایی گرفتار شده اید، این گونه نیست. هرگونه تلاشی که برای دستیابی به چیزی ارزشمند می‌کنید، هرگز از دست نخواهد رفت. مهم نیست که چقدر آهسته پیش می‌روید به شرطی که تسلیم نشوید.

10. چه چیزی را در مورد زندگی تان دوست دارید؟

زندگی مجموعه ای از بلندی ها و پستی ها است. زمانی هایی خواهد بود که چیزهای بدی اتفاق می افتند. هنگامی که این اوقات روی می‌دهند، مهم است که همه چیز را در دیدرس و چشم انداز خود داشته باشید. چگونگی پاسخی که به مشکلات گریز ناپذیر زندگی می دهید، قدرت و رشد شخصیتی تان، و همچنین کیفیت زندگی تان را مشخص می‌سازد. تفکر و اندیشه ای که می گوید شما قربانی شرایط ویژه ای هستید، واقعا نادرست است.

فراز و فرود های گذرایی که به صورت روزمره رُخ می‌دهند رشته های کوچکی در بافت کلی زندگی تان هستند، هر یک به رشد و شکوفایی شخصی تان اضافه می‌گردند. کیفیت زندگی تان در نهایت به انتخاب تان بستگی دارد. می‌توانید بی تحرکی و سکون به سبب سنگینی نا امیدی هایتان را انتخاب کنید، یا می‌توانید برخاستن از درد و رنج و ارج نهادن به گرانبهاترین هدیه ای که دارید؛ یعنی خود زندگی را برگزینید.