دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران بود. تعجب نکنید! دیگر نیست! دیگر چیزی از دریاچه ارومیه باقی نمانده است. با این روند پایین آمدن سطح آب دریاچه ارومیه، احتمالا تا اواخر تابستان سال دیگر با دوستانم بتوانیم با موتورسیکلت و بدون نیاز به پل میانگذر، از عرض دریاچه ارومیه بگذریم. البته اگر شانس بیاوریم و یکی از باتلاق های فصلی پنهان در این کویر نمکی گرفتارمان نکند! {با چشمانی خیس‌تر از امروز}

10 عامل خشک شدن دریاچه ارومیه

اما دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه چه بودند؟ صاحب‌نظران و متخصصان همگی دراینکه مجموعه ای از عوامل باعث خشک شدن دریاچه ارومیه شده اند اتفاق نظر دارند. ما در اینجا تنها به بیان 10 احتمال بسنده می‌کنیم.

1خشکی دریاچه ارومیه. خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه

کاهش بارش ها در حوزه دریاچه در طول سال های گذشته باعث کاهش آبهای سطحی و درنتیجه کاهش ورودی دریاچه ارومیه شده است.

2. حفر چاه های غیرمجاز برای صنایع و کشاورزی

مشاهدات و اخبار غیرموثق از وجود تعداد زیادی چاه غیرمجاز کشاورزی و صنعتی در حوزه دریاچه ارومیه خبر می‌دهند، که در نتیجه می‌تواند باعث کاهش آب های زیرزمینی و آب‌های سطحی شود.

3. سدهایی که اطراف دریاچه ساخته شده اند

سدها با اهداف مختلفی ساخته می‌شوند و می‌توانند بسیاری از مشکلات را در اطراف خود حل کنند. بهره برداری زیاد و عدم وجود برنامه‌ریزی صحیح در استفاده از سدها می‌تواند باعث کاهش ورودی آب دریاچه ارومیه شود.

4. احداث پل میانگذر دریاچه ارومیه

پل میانگذر شهید کلانتری (طولانی ترین پل ایران) با هدف کوتاه کردن مسیر آذربایجان شرقی تا آذربایجان شرقی احداث شد. برخی از حامیان محیط زیست با اجرای این پل مخالف بودند.

5. برداشت از جریان های آبی با دیگر روش ها

به جز سدها و چاه های غیرمجاز، کشاورزان و صنعتگران جریان های سطحی و زیرسطحی را با روش های مختلف از مسیر اصلی خود منحرف می‌کنند، که می‌تواند باعث کاهش آب ورودی دریاچه شود. فناوری های جدید نیز به کمک ستیزه جویان با محیط زیست می‌آیند.

6دریاچه ارومیه خشکسالی. توسعه کشاورزی سنتی

خبرگزاری ها به طور پیوسته اخباری مبنی بر توسعه کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه منتشر می‌کنند. زمین های بیشتری زیر کشت می‌روند و محصولاتی که نیاز به آب بیشتری دارند، جایگزین محصولات قبلی می‌شوند. توسعه بدون زیرساخت های آن می‌تواند باعث مصرف بی‌رویه از آب مورد نیاز دریاچه شود.

7. گرم شدن کره زمین و افزایش تبخیر آب

کره زمین در سال های پیشین گرم تر شده است. با افزایش دما، میزان تبخیر نیز افزایش می‌یابد. افزایش تخبیر آب می‌تواند یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه باشد.

8. تغییرات در گسل دریاچه ارومیه

دریاچهٔ تکتونیکی ارومیه در محل فرو نشست زمین تشکیل شده که جهت آن موافق با جهت فرو نشست گسلی می‌باشد. دستگاههای لرزه نگاری امروزه فعالیت این گسل را نشان می‌دهد. خشک شدن دریاچه ارومیه می‌تواند به دلیل تغییرات در درزه های موجود در آن باشد.

9. افزایش رسوب های کف دریاچه

افزایش رسوب های دریاچه ارومیه در سرتاسر آن (بیشتر به صورت نمکی) مشاهده می‌شود، خود می‌تواند باعث بسته شدن چشمه های خودجوش دریاچه ارومیه و نیز افزایش میزان تبخیر شود.

 

خشک شدن دریاچه ارومیه

این ها برخی از دلایل احتمالی خشک شدن دریاچه ارومیه بودند که گذرا نگاهی به آنها انداختیم. برخی از آنها عوامل طبیعی بودند و برخی عوامل انسانی. شاید دهمین و جامع‌ترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه این باشد که دلایل را دانستیم و راه‌کارها را تعیین کردیم ولی همچنان به دنبال دلیل بودیم و در عمل …