تاکنون همه از تکنولوژی‌های تجدید پذیر مانند انرژی باد و خورشید شنیده اند. اما حال در ایران آتا مجموعه ای از 10 منبع انرژی جایگزین و کاربردی را جمع آوری کرده ایم که ممکن است تاکنون از توجه شما به دور مانده باشند.

این موارد عبارتند از:

1- انرژی آب شور- که به آن نیروی اُسمزی یا انرژی آبی نیز می گویند. این منبع انرژی امیدبخش زمانی که آب شور به آب تازه اضافه می شود، در طی فرایندی که به آن الکترودیالیز گفته می شود، تولید می شود.

2- هلیوکالچر- این فرایند سوخت را از طریق ترکیب کردن آب شور مزه، مواد مغذی، ارگانیزمهای فتوسنتز، دی اکسید کربن و نور خورشید ایجاد می کند. بر خلاف سوختهای جلبکی، هلیوکالچر سوخت را بصورت مستقیم تولید کرده و نیازی به تصفیه ندارد.

3- پیزوالکتریسیته – این تکنولوژی انرژی جنبشی ناشی از حرکت انسان را دریافت می کند. با قرار دادن مواد پیزوالکتریسیته در حاشیه پیاده رو ها یا در کف کفشها الکتریسیته می تواند از طریق هر یک قدمی که فرد به هنگام راه رفتن بر می دارد تولید شود.

4- تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس – این فرایند از تفاوت دمای موجود بین قسمتهای کم عمق آب با قسمتهای عمیق تر برای روشن کردن موتور استفاده می کند.

5- فاضلاب انسانی – توضیح این نوع از انرژی بدیهی بنظر می رسد. اسلو، پایتخت نروژ پیش از این طرحهایی را در رابطه با بکار انداختن اتوبوسهای عمومی خود با استفاده از زباله های تولیدی توسط انسان داشته است.

6- انرژی سنگهای داغ – نوعی جدید از انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین که شامل وارد کردن آب شور و سرد با فشار زیاد به داخل زمین به جهت حرکت دادن آن آبی است که توسط گوشته زمین* گرم شده، می باشد. هنگامی که آب گرم می شود، با انتقال انرژی تولید شده می توان آن را به الکتریسیته تبدیل کرد.

7- انرژی قابلیت تبخیر – دانشمندان برگه ای بسیار کوچک را طراحی کرده اند که از طبیعت تقلید می کند. این برگه می تواند از آب در حال تبخیر بدلیل ویژگیهای متفاوت الکتریکی میان آب و هوا، الکتریسیته تولید کند.

8- گرداب ناشی از ارتعاشات – این فرایند انرژی تجدید پذیر را از جریان های آب با سرعت کم بدست می آورد. انرژی زمانی بدست می آید که آب از میان شبکه ای از میله ها عبور می کند.

9- همجوشی هسته ای – هلیوم 3 توانایی ایجاد انرژی پاک را از طریق همجوشی هسته ای دارا می باشد. تنها مشکل در این رابطه اینست که این ایزوتوپ غیر رادیو اکتیو در سطح کره زمین بسیار کمیاب می باشد. راه حل آن هم استخراج کردن آن از سطح ماه است – هلیوم 3 در سطح ماه به وفور یافت می شود.

10- انرژی خورشیدی مبتنی بر فضا – خورشید در فضا همیشه در حال تابش و درخشندگی است. در این رابطه نظر بر قرار دادن صفحات خورشیدی متحرک در یک مدار می باشد که انرژی را به سمت زمین باز می گرداند.

مطلب کامل در این رابطه را همراه با نمایش اسلاید در سایت شبکه مادر طبیعت بخوانید.

* گوشته به قسمتی از زمین گویند که در فاصله 2900 کیلومتری از سطح زمین قرار دارد. گوشته حد فاصل بین پوسته و هسته است. گوشته حالتی نیمه منجمد دارد و مانند خمیر می باشد. گوشته اطراف هسته را فرا گرفته است. مواد سازنده گوشته: سیلیسیم، اکسیژن، آهن، منیزیم و کلسیم است.