دانشمندان با مشاهده ی عملکرد داخلی پاهای اختاپوس (هشت پا) و بدن فیل، ماهیچه مصنوعی را ساخته اند که می تواند به عنوان دستگاه تولید انرژی به کار رود.

ماهیچه مصنوعی

Ray Baughman می گوید: «طبیعت فناوری های خود را طی میلیون ها سال است که ایجاد کرده و در حال توسعه ی آن است. ما هم باید با مشاهده روش‌هایی که طبیعت مشکلاتش را حل می کند، مثل وجود عضلات، فناوری های خود را پیشرفته تر کنیم.» Baughman مدیر موسسه فناوری نانوتک دانشگاه تگزاس در دالاس است. آزمایشگاه وی ماهیچه مصنوعی بسیار کوچکی را می‌سازد که با پیچاندن رشته های نامرئی نانوتیوب های کربنی، تبدیل به یک رشته ی فوق العاده  می شود. واحد به واحد این رشته، محکم تر از فولاد است؛ در عین این که آن قدر سبک است که می تواند در هوا شناور بماند.

[ylwm_vimeo]42179181[/ylwm_vimeo]