تا کنون روش خاصی به غیر از اندازه گیری بر اساس میانگین سنی برای تشخیص سن یائسگی خانم ها وجود نداشت. مثلا پزشکان می‌گفتند بعد از سن 30 سال و تا سن 51 سالگی خانم ها دچار یائسگی می‌شوند که ممکن بود در برخی ها به دلیل عملکرد سریع یک هورمون این اتفاق سریع‌تر بیفتد.

اما تشخیص دقیق سن یائسگی بر اساس آزمایش خون روش جدیدی است که می‌تواند نقش بسیار مهمی را در زندگی خانم ها ایجاد کند. در این روش از طریق آزمایش خون سطح یک هورمون به نام آنتی مولرین که توسط تخمدانها تولید می‌شود در یک فاصله زمانی بین 3 تا 5 سال یا حتی بیشتر بررسی می‌کنند و با تغییرات سالانه سطح این هورمون شروع سن یائسگی را به طور دقیق تعیین می‌کنند.

البته با استفاده از این روش نزدیک به 82 درصد تنوع سنی گزارش شده است. در بررسی های سالانه ای آزمایش خون خانم هایی که مقدار این هورمون در آنها نسبت به بقیه تغییرات بیشتری داشتند مقایسه شدند و این یافته حاصل شد که افزایش سطح هورمون آنتی مولرین می‌تواند شاخص دیگری برای تعیین سن یائسگی باشد که می‌تواند بسیار موثر باشد، چون تشخیص یائسگی بر اساس سن دقیق نیست و تنها روشی است که فقط در حال حاضر استفاده می‌شود .

محققان با انجام آزمایش بر 293 خانم در رده سنی 30 و 40 به مدت 5 سال و هر 9 ماه آزمایش خون توانستند شروع سن یائسگی را در 14 سال آینده در آنها تعیین کنند و همچنین پی بردند ترکیب سن یک خانم و سطح هورمونها و حد تغییر هورمون آنتی مولرین دقیق ترین شاخص آغاز سن یائسگی است.

با تشخیص تعیین زمان یائسگی می توان به خانم هایی که دچار مشکلات باروری هستند و همچنین کسانی که در اثر یائسگی دچار عوارضی از قبیل پوکی استخوان، بیماری های قلبی می‌شوند کمک های بسیار موثری به سلامتی آنها کرد و حتی می‌توان این سن را در خانم ها به تاخیر انداخت و می‌توان خانم هایی که اعتیاد به دخانیات دارند را به این مسئله آگاه کرد که عادات ناسالم زندگی چطور می‌تواند بر شروع سن یائسگی و حتی سلامتی آنها آثار محسوسی را به دنبال داشته باشد.

تنها سختی این روش تشخیص آزمایش سالانه خون به مدت 3 تا 5 سال است و از معایب آن می‌توان به این نکات اشاره کرد که اولا این روش در خانم های جوانتر از 30 سال زیاد جواب نمی‌دهد زیرا تغییر هورمون آنتی مولرین زودتر از یک سن خاص اتفاق نمی‌افتد و دوم این که تعیین سن یائسگی بر اساس آزمایش خون برای گروه‌هایی از خانم ها می‌تواند خیلی دقیق باشد و ممکن برای برخی دیگر زیاد دقیق نباشد.

این روش جدید بسیار مفید خواهد بود ولی هنوز به طور دقیق مشخص نشده که چه موقع در آزمایشگاههای بالینی این روش رایج خواهد شد و در ضمن خیلی از پزشکان هنوز بر این باورند که سن یائسگی با ژنتیگ در ارتباط است.