پیش‌تر به بیان و توضیح 6 ترفند زبان بدن برای کسب موفقیت بیشتر در زندگی (مخصوصا در زندگی شغلی) پرداختیم. در این پست نیز سعی دارم شما را با 6 ترفند و توصیه دیگر در رابطه با زبان بدن برای موفقیت هرچه بیشتر در تعاملات شخصی و شغلی آشنا کنم.

7. هنگام صحبت از حرکات دست و صورت‌تان استفاده کنید. در تصویر مغزی ناحیه ای در مغز به نام بروکا نشان داده شده است که برای تولید سخن مهم است ناحیه ی بروکا نه تنها هنگام صحبت کردن بلکه زمانی که دست‌هایمان را هم تکان می‌دهیم فعال است.

از آنجایی که زبان اشاره تماما به سخن گفتن مربوط می شود، وقتی هنگام صحبت از ایما و اشاره استفاده می‌کنید قدرت فکرتان بالاتر می‌رود. هر زمان که من مشتری‌هایم (موکلانم) را به استفاده از زبان اشاره تشویق می‌کنم متوجه می‌شوم که ظرفیت زبانی شان پیشرفت کرده، در صحبت کمتر مردد هستند و استفاده شان از” اوم اوم” کمتر شده است. با عمل به این توصیه، متوجه خواهید شد که ایما و اشاره (حرکات دست و صورت) به شما کمک می‌کند تا افکارتان شفاف‌تر شکل بگیرد و با جملاتی محکم‌تر و زبانی رساتر صحبت کنید.

8. از ایما و اشاره های متنوع استفاده کنید. حرکات‌تان را آرام ادامه دهید. دست‌هایتان را باز کنید و کف دست‌هایتان را نشان دهید. آخرین حرکت یعنی اینکه “ببینید من چیزی برای مخفی کردن ندارم.” این‌ها نشانه هایی خاموش از اعتبار و خلوص می‌باشد. افرادی که از حرکات دست و صورت بیشتر استفاده می‌کنند مثبت‌گراتر و متقاعد کننده تر از افرادی هستند که کمتر از این حرکات استفاده می‌کنند. حالت دست به سینه یا قایم کردن دست‌ها در پشت و یا چسبیده به بدن، همچنین اگر دست‌هایتان را همسطح کمرتان نگه دارید و حرکات دست و صورت‌تان را با آن سطح هماهنگ کنید بیشتر شنوندگان شما را راسختر و معتبرتر خواهند دید.

زبان بدن دست هرمی9. با دست‌هایتان شکل برج بسازید. شما سخنران‌ها سیاستمداران و مجریان قانون را می‌بینید که زمانی که درباره چیزی که مطمئن هستند سخن می گویند، از این حرکات استفاده می‌کنند. این حرکت دست نشانه قدرت است. زمانی که می‌خواهید خلوص و عقیده راسخ‌تان را برای کاری که می‌خواهید انجام دهید نشان دهید، از این حرکت استفاده کنید.

10. حرکات عصبی را کاهش دهید. وقتی عصبی یا تحت فشاریم رفتارهایی را انجام می‌دهیم که باعث آرامش‌مان شود. رفتارهای غیر کلامی نظیر: کوبیدن پاها به زمین، ضربه زدن روی میز با انگشتان، بازی کردن با جواهرات‌مان، با بی قراری چرخاندن موهایمان لای انگشتانمان و… وقتی هر کدام از این کارها را انجام می‌دهیم رشته کلام‌مان را از دست می‌دهیم.

اگر در هر یک از این شرایط گیر کردید نفس عمیق بکشید و خودتان را محکم حفظ کنید و کف دستهایتان را روی میز کنفرانس یا نیمکت بگذارید. همین سکون پیغامی به مغزتان می‌فرستد که شما آرام و مطمئن هستید.

11. لبخند بزنید. لبخند تاثیر عمیقی بر ما دارد. مغز انسان چهره های شاد را ترجیح می‌دهد و ما لبخند را از فاصله 100 متری متوجه می‌شویم. لبخند نه تنها احساس خوب‌تان را تحریک می‌کند، بلکه به آنهایی که در اطرافتان هستند اثبات می‌کند که ما آنها را دوست داریم و نیز لبخندتان نشان می‌دهد که شما فردی معتبر و قابل اعتماد هستید. تحقیقات نشان داده اند که اسامی افرادی که همیشه لبخند می‌زنند بیشتر در ذهن می‌ماند. مهم‌تر اینکه لبخند زدن مستقیما بر اینکه دیگران چطور جواب‌تان را بدهند تاثیر می‌گذارد. وقتی به کسی لبخند می‌زنید آنها تقریبا همیشه به شما لبخند می‌زنند. بخاطر حالت‌های چهره احساسات متقابلی بوجود می آید؛ بنابراین وقتی به کسی لبخند می‌زنید احساس آن شخص گرایشی مثبت پیدا می‌کند.

زبان بدن دست دادن

12. با دیگران دست دهید. از آنجایی‌که دست دادن قدیمی‌ترین و قدرتمندترین اشاره غیر زبانی می‌باشد، اختصاص دادن زمانی برای اینکار بسیار باارزش می‌باشد. درست دست دادن می‌تواند سریع به شما اعتبار بدهد در حالیکه اشتباه دست دادن می‌تواند ازارزش کار یا قراردادتان بکاهد. بنابراین مانند “ماهی مرده” یا “استخوان شکن” دست ندهید زیرا اولی نشان می دهد آدم ضعیفی هستید و دومی نشان می دهد ضعیف کش یا گردن کلفتید!