به گفته محققان اروپایی برای اولین بار است که دست رباتیکی ساخته می‌شود که قادر به درک و گرفتن اشیاء مانند دست انسان است.

افزایش تقاضاها برای تبدیل شدن رباتها به ربات های هوشمند با دقت بسیار، مشکلاتی را برای مهندسان در ساخت ماشین های انسان نمایی که بتوانند در قالب دستیاران داخلی، امدادگران اورژانسی و یا کارگران کارخانه بوجود آورده اند.

ربات های صنعتی موجود قادر به درک اشیاء و حرکت دادن آنها هستند اما نمی‌توانند مانند دست انسان مثلا یک تخم مرغ را بدون این که بشکند در دست بگیرند و آن را درک کنند و همچنین نمی‌توانند اجسام سنگین و حجیم را از روی زمین بلند کنند و نیز ثابت شده آنها دارای مشکلاتی بر اساس اندازه گیری های دست انسان هستند و نمی‌توانند مانند یک دست واقعی اندازه گیری کنند.

حال تیم های رباتیک ایتالیا و آلمان دست رباتیکی ساخته اند که انگشتان آن از رشته های پیچیده شده با موتورهایی با سرعت بالا و کوچک در 5 انگشت و هر انگشت از سه بند تشکیل شده است.

نام این ربات جدید که قادر است یک عدد تخم مرغ را بدون شکستن کنترل کند Dexmart است. این ربات همچنین می تواند 5 کیلو تخم مرغ را هم بدونه شکستن بر روی هم بچیند.

طراحان آن می‌گویند در ساخت این ربات از دست واقعی انسان الهام گرفته اند و این ربات تنها دست رباتیک ماهر است.

این دست همچنین دارای یک مغز اولیه است و سنسورهای نوری که به آن متصل شده اند است و همین سنسورها توانایی های مورد نیاز را برای انگشتان به منظور درک اشیاء بدون آسیب رساندن به آنها را فراهم می‌کنند. توانایی های این دست رباتیک درست مثل دست انسان است و می‌تواند در مواردی از قبیل به عنوان دستیار شخصی در خانه، در اتاق عمل و نیز در تنظیمات صنعتی واقعی تر شوند و کاربردهای فراوانی داشته باشند .