گوسفندان سوئیسی با ارسال پیامک، چوپانان را از حمله گرگ ها با خبر می‌سازند. این نخستین بار است که با استفاده از خود گوسفندان چوپانان از حمله قریب الوقوع گرگ ها به گله آگاه می‌شوند.

ممکن است مسخره به نظر بیاید ولی امکان پذیر است و در حال حاضر در سوئیس در مراحل آزمایشی است. نحوه عملکرد این سیستم به این صورت است که وقتی یک حیوان شکارگر برای یک گله کمین می‌کند گوسفندان با استفاده از یک مانیتور قلبی که به آنها بسته شده و با احساس خطر از طریق تغییر در ضربان قلب گوسفندان با ارسال پیامک چوپانان را با خبر می کنند.

این روش را در علفزارهای سوئیس بر روی 10 گوسفند مجهز به مانیتور و دو گرگی که به آنها پوزبند زده بودند تست کردند.

در طول این آزمایش، در ضربان قلب گوسفندان (تا اندازه ای که دستگاه حس کند) تغییراتی ایجاد شد که به موجب آن سیستم نصب شده به گردن گوسفندان (قلاده الکترونیک) صدایی پخش کرد که باعث عقب نشینی گوسفندان شد. همچنین SMS حاوی پیام مناسب برای چوپان ارسال می‌شود.

این وسیله برای گله های کوچکی که صاحبان آنها توانایی مالی برای خرید سگ نگهبان گله را ندارند مناسب است. همچنین از آن می‌توان در مکان های توریستی که سگ های نگهبان مورد اطمینانی ندارند برای برقراری امنیت به کار برد.

منبع: یاهو