آخرین خوابی که دیده اید در چه موردی بود؟ آیا در خواب دیدید که در روی کشتی در خلیج فارس سفر می‌کردید، در قرعه کشی بانک برنده شدید یا اینکه خواب دیدید که رئیس جمهور شده اید؟ آیا دوست داشتید بعضی از رویاهای شما را دیگران نیز می‌توانستند ببینند. نظر شما در مورد سیستم رایانه ای که رویا های شما را بازسازی کند چیست؟

در حال حاضر محققان ژاپنی در حال توسعه الگوریتمی هستند که امکان “دیدن” رویاهای افراد را می‌دهد.

خواندن رویا ممکن است موضوعی باشد که در آینده دور محقق شود، اما محققان ژاپنی در اینباره به نتایج مثبتی دست یافته اند. این گروه به این نتیجه رسیدند که با بررسی تجارب بصری در طول خواب می‌توان در الگوریتمی برای کشف رویاها استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه MRI، کتابخانه ای از تصاویر آنلاین، محققان الگوریتم های خاص خود را در طول خواب افراد آزمایش کردند. آنها یافته اند که می‌توان فعالیت مغز در طول خواب را اندازه گیری و با استفاده از این اطلاعات به محتوای رویاها دست پیدا کرد.

این سیستم هنوز هم نمی تواند تجسم دقیقی از همان چیزی که شما در رویایتان می‌بینید داشته باشد، اما می‌تواند میان چیزهایی مانند یک شخص و یک مکان تمایز قائل شود. دانشمندان امید زیادی برای توسعه این تکنولوژی دارند.

به نظر شما این فناوری شگفت انگیز و یا کمی وحشت انگیز است؟ شما درباره ذخیره خواب‌ها و نمایش آنها به دیگران چه نظری دارید؟