بشقاب کوچکتربشقاب، کوچکتر کمتر کالری؟ مطالعه تازه نشان می‌دهد که یکی از راه های موثر برای مبارزه با چاقی در دوران کودکی کوچک کردن اندازه بشقاب شام است.

پژوهشی در این رابطه که بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی انجام شد نشان می‌دهد که زمانی که کودکان از بشقاب های کوچکتر استفاده می‌کردند نسبت به زمانی که از بشقاب بزرگتر استفاده می‌کردند کالری کمتری کسب کردند.

پس والدین به سادگی می‌توانند با  تغییر و کاهش اندازه بشقاب غذا خوردن کودکان را کنترل کنند. اما خبر خوب این است که تغییر عادت غذا خوردن کودکان آسان تر از بزرگسالان است. بچه ها به احتمال زیاد تنها زمانی که آنها احساس گرسنگی می‌کنند غذا می‌خورند، در حالی که بزرگسالان بیشتر تحت تاثیر عوامل دیگر از جمله هزینه مواد غذایی و احساسات دیگری که در دراز مدت نسبت به مواد غذایی پیدا کرده اند، قرار می‌گیرند.

همچنین برای تشویق کودکان به خوردن غذای بیشتر می‌توان از بشقاب های بزرگتر استفاده کرد. نظر شما در مورد یک بشقاب بزرگ برای سالاد کودکان چیست؟