بهترین حالات خوابیدنخوابیدن با حالات نامناسب می‌تواند موجب مشکلاتی چون درد گردن، مشکلات معده و حتی چین و چروک زودرس شود. در این پست سعی می‌کنیم وضعیت های مختلف خوابیدن را بررسی کنیم:

بهترین موقعیت: خوابیدن به پشت

با خوابیدن به پشت می‌توان از درد گردن و ستون فقرات جلوگیری کرد، رفلکس اسید معده را کاهش داد، چین و چروک را به حداقل رساند و موجب حفظ حالت سینه ها شد. تنها بدی این حالت برای کسانی است که خروپف می‌کنند که در این وضعیت برای خروپف نیز مناسب است.

موقعیت خوب دیگر: خوابیدن به پهلو

خوابیدن به پهلو از درد گردن و ستون فقرات میکاهد، موجب کاهش رفلکس اسید می‌شود، خروپف کمتر می‌شود و برای خوابیدن در دوران بارداری مناسب است. از معایب این مدل خوابیدن چین و چروک پوست و آویزانی سینه ها است.

موقعیت نامناسب: خوابیدن جنینی

این نوع خوابیدن گرچه برای کاهش خروپف خوب است و نیز در دوران بارداری مناسب است، اما برای درد گردن و ستون فقرات، چین و چروک وحفظ تناسب سینه ها مناسب نیست.

بدترین موقعیت: خوابیدن روی شکم

سعی کنید هرگز در این وضعیت نخوابید. این نوع خوابیدن برای درد گردن و ستون فقرات، چین و چروک بدن و تناسب سینه ها مناسب نیست و در دراز مدت می‌تواند موجب دردهای مفاصلی در شما شود.

شما چه نوع می‌خوابید؟ نظر شما در مورد موقعیت های مختلف خوابیدن چیست؟