گفتوگو با زنانبسیاری از مردان هرگز یاد نمی‌گیرند که چگونه با زنان صحبت کنند. از همین رو بسیاری از پسرها بدون کسب توانایی‌های لازم برای جلب توجه زن وارد زندگی می‌شوند. در کتابچه الکترونیکی که آماده کرده ام حاوی چندین نکته و راهنمایی کاربردی در مورد ارتباط با زنان است و می‌تواند کمکی باشد تا در ارتباط با زنان برای جذب آنها برخی اشتباهات را تکرار نکنید.

با توجه به اینکه محتوای کتابچه تا حدی مربوط به بزرگسالان می‌شود، آن را به صورت خرید آنلاین قرار داده ایم. امید داریم با مطالعه این کتابچه و کسب مهارت های کافی ارتباطات موثر و مفیدی را با زنان برقرار کنید.

قبل از خرید توجه کنید که این کتاب تنها در 5 صفحه بوده و تجارب من و چندی از دوستانم در این کتابچه گردآوری شده است.

برای خرید کتاب کلیک کنید.