برای داشتن اندام‌های قدرتمند هیچ لزومی به داشتن دستگاه‌های ورزشی ندارید، شما می‌توانید از حرکاتی که در آن از وزن بدن بهره برده می‌شود استفاده کنید. با کمک 10 حرکت ورزشی که در بخش اول اشاره شد و این 10 حرکت ورزشی به شما قول می‌دهیم می‌توانید به تناسب اندام مورد نظر خود برسید. 😉

http://www.aparat.com/v/GklRshttp://www.aparat.com/v/hqGmK

http://www.aparat.com/v/zYx3f

http://www.aparat.com/v/DJ3Y6

http://www.aparat.com/v/sHSm9

تمرینات معلق

http://www.aparat.com/v/rs4ky

http://www.aparat.com/v/5AeSB

http://www.aparat.com/v/qndtx

http://www.aparat.com/v/b1tUO

http://www.aparat.com/v/1ilOd