داشتن بدنی سالم و قدرتمند از نیازهای اساسی انسان‌ها است که امروزه با پیشرفت فناوری به نظر می‌رسد برخی به آن بی‌توجهی می‌کنند. برای انجام فعالیت‌های ورزشی نیاز است تا برخی از حرکات بدنسازی را انجام دهید. برای همه رشته‌های ورزشی تمریناتی خاص و متناسب با آن وجود دارد، اما تمریناتی هستند که می‌توان از آنها برای افزایش قدرت و استقامت در کلیه رشته ها استفاده کرد. در ادامه ویدئوهایی از برخی تمرینات پایه قرار داده‌ایم:

http://www.aparat.com/v/sdKO6

http://www.aparat.com/v/Ddo45

http://www.aparat.com/v/3UJC4

http://www.aparat.com/v/x4jwI

http://www.aparat.com/v/ShY41

5s3e91pb

http://www.aparat.com/v/W3ENo

http://www.aparat.com/v/VzS5T

http://www.aparat.com/v/1wBOY

http://www.aparat.com/v/oQzUP

http://www.aparat.com/v/RBHTp