سلام. اینکه هرکسی چه کتاب‌هایی را بخواهد بخواند، به علایق او بستگی دارد. اما به شما می‌گویم که سعی کنید کتاب های متفاوت را بخوانید. بی‌خیال سبک‌ها و علایق خود شوید و کتابی را بردارید و شروع کنید به خواندن! هیچ الزامی وجود ندارد که قبل و بعد از خواندن کتاب افکارتان همسو با افکار نویسنده باشد. از همان مقدمه شروع کنید به خواندن. چندین صفحه که بخوانید شاید نظرتان راجع به کتاب و نویسنده آن عوض شود، اگر هم احساس کردید که خسته کننده است یا از آن سردرنمی‌آورید، بی‌خیالش شوید و کتاب را ببندید. الزاما هم نباید برای خواندن چندین صفحه از کتابی آن را بخرید پس چیزی را از دست نمی‌دهید، بلکه تا حدی با کتابی و نویسنده ای آشنا می‌شوید، اما یادتان باشد که با خواندن چندین صفحه نمیتوانید در مورد آن قضاوت کنید!

شخصا تنها تعداد محدود و انگشت‌شماری از کتاب‌های نویسندگان فارسی زبان را خوانده ام، ولی دوست دارم بیشتر بخوانم. در این پست کتاب‌هایی را لیست کرده ام که دوستانم به من معرفی و توصیه کرده اند که آنها را بخوانم، حال من هم خواندن این کتاب های خوب را به شما دوستان عزیزم توصیه می‌کنم:

دوستان عزیز منتظر پست های آتی و معرفی دیگر کتاب‌هایی که باید بخوانیم باشید. شما چه پیشنهادی برای مطالعه دارید؟

همینک بخش دوم را بخوانید!

بخش سوم را هم ببینید!