گروهی از دانشمندان در واشنگتن دی سی (ایالات متحده آمریکا) در موسسه تحقیقات تاریخی بر روی این نظریه که “همه کتاب های مقدس نتیجه اندیشه انسانی هستند” پژوهش می‌کنند.

کتاب های دینیاین دانشمندان، به رهبری دکتر جولیوس سنرسو (Julius Sanreso) این تحقیقات را انجام می‌دهند. دکتر سنرسو می‌گوید: “اگر کتاب دینی یا مقدسی وجود داشته باشد، بایستی مربوط به تمام دوره ها شود و نه مربوط به دوره ای محدود باشد که از خدا یاد می‌کند. کتاب های مقدس بایستی به زبانی باشند که همه مردمان جهان آن را درک کنند!”

“اگر کتب دینی واقعا توسط یک خدای واحد نوشته شده باشند، نباید به توصیف صحنه و لباس خاصی محدود شوند و بایستی برای تمامی انسان ها بوده و در آن از آینده و علم نوشته هایی موجود باشد. همچنین بایستی در خود کتاب یکنواختی مشهود باشد و زمان و مکان بر آن تاثیر نگذارد.”

دکتر سنرسو می‌گوید: “کتب دینی می‌توانند جزئی از سیستم کنترل انسان ها باشند.”

گروه تحقیقاتی دکتر سنرسو اظهار داشته اند که نتیجه تحقیقاتشان را در سال 2015 منتشر خواهند کرد.

منبع – همان‌طور که آقای سجاد نیز در بخش نظرات گفته اند، متوجه شدیم که دکتر جولیوس سنرسو ماهیت خارجی ندارد.

 ——————————

ترجمه چند آیه از قرآن کریم در این رابطه را در زیر آورده ایم:

سوره یونس آیه  37 تا 40: و چنان نیست كه این قرآن از جانب غیر خدا و به دروغ ساخته شده باشد بلكه تصدیق كننده آنچه پیش از آن است می‌‏باشد و توضیحی از آن كتاب است كه در آن تردیدى نیست و از پروردگار جهانیان است.
آنها می‏‌گویند، او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده؛ بگو اگر راست می‏‌گوئید یک سوره همانند آن بیاورید و هر كس را می‌توانید غیر از خدا به یاری بطلبید.
چیزی را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان نيامده است كسانى هم كه پيش از آنان بودند همين گونه تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است.
و از ايشان كسى هست كه به آن ايمان دارد و كسى هست كه به آن ايمان ندارد و پروردگارت به اهل فساد آگاه‏تر است‏.
سوره فصلت آیه 44: و اگر كتاب را غير عربى گردانيده بوديم قطعا مىی‌گفتند چرا آيه‏ هاى آن روشن بيان نشده كتابى غير عربى و مخاطب آن عرب زبان؟! بگواين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده‏ اند رهنمود و درمانى است و كسانى كه ايمان نمی‌آورند در گوشهايشان سنگينى است و قرآن برايشان نامفهوم است و گويى آنان را از جايى دور ندا می‌دهند.
سوره نسا آیه 82: آيا در معانى قرآن نمی‌انديشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختلاف بسيارى می‌يافتند.

به راستی آیا رسانه های زنجیره ای که وقایع و نتایج دلخواه را پوشش می‌دهند “سیستم کنترل انسانی” هستند یا کتاب‌هایی که انسان ها را پند و اندرز می‌دهند؟ چرا گروه های دینی بیش از هر واقعه تاریخی دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد؟! به راستی چرا برای گسترش بودیسم تبلیغ می‌شود و بر علیه دین الهی فعالیت می‌شود؟