قرار نیست عنوان پست را هفت بار پشت سرهم تکرار کنید!

واقعیت این است که شرکت ژاپنی NaritaX چاپگری ساخته است که می‌تواند چاپگری چاپ کند که آن چاپگر هم چاپگری دیگر چاپ کند که آن هم …

چاپگری (یا پرینتری) که این چاپگر 3D چاپ می‌کند در اندازه کمی کوچکتر از چاپگر اصلی است و همینطور چاپگر که چاپگر تازه متولد شده ایجاد میکند کمی کوچک تر از قبلی است و … و در نهایت چاپگری میکروسکوپی چاپ می‌شود.

موفقیت شگفت انگیز این شرکت توسط کارشناسان فناوری در سراسر جهان مورد ستایش قرار گرفته است.

منبع