Take a fresh look at your lifestyle.

گارتنر: جمع‌سپاری کارها و راهکارها را دگرگون خواهد کرد

جمع سپاریسازوکارهایی چون جمع‌سپاری می‌توانند تغییرات اساسی در راهکارها و سازمان‌دهی‌ها ایجاد کنند. ساختارهای سازمانی مرسوم، به سوی سبک‌سازی و برون‌سپاری پیش می‌روند و بایستی جمع‌سپاری را بخشی از وظایف خود در نظر بگیرند.

در این میان اغلب، مدیران محافظه کار چالش‌هایی چون ترس از دست دادن کنترل کیفی، امنیت داده ای و … را پیش روی خود می‌بینند که البته این نگرانی‌ها در کنار نتایج مثبت استفاده از جمع‌سپاری چندان به چشم نمی‌آید.

نیروی کار انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر، دسترسی به زبان های مختلف و ‌شخصیت‌های جهانی و برتری خلاقیت جمعی دلایلی قابل قبول برای قبول جمع‌سپاری است.

در راستای شناخت نیاز و رسیدن به بهترین راهکار، پیاده سازی جمع‌سپاری می‌تواند تغییرات بسیار اساسی و مفیدی را در راستای بهره وری شرکت‌ها و سازمان‌ها به ارمغان آورد.

در زیر به 10 تغییر اساسی از دیدگاه گارتنر که در دهه آینده می‌توانیم شاهد آن باشیم، اشاره می‌کنیم:

  • کارکنان از روزمرگی رها شده و به سوی خلاقیت و تلاش بیشتر برای حل مشکلات پیش خواهند رفت.
  • گروه‌های انبوه کاری انعطاف‌‌پذیر ولی موثر خواهند توانست جایگزین ساختارهای تیمی ثابت شوند.
  • کار و مدیریت جمعی، تبدیل به یک مهارت بسیار مهم در جهت حرکت به جوامع گروهی جدید خواهد شد.
  • پیوندهای ضعیف میان سازمان و چگونگی استفاده از دانش افراد متحول خواهد شد.
  • فرا ارتباطات منجر به اعمال فشار برای کار بیشتر در روابط رسمی و غیر رسمی در سراسر مرزهای سازمانی خواهد شد.
  • کارهای خودجوش و پیشگامانه بیشتری برای فرصت های جدید نیاز خواهد شد.
  • برای شناسایی و ارزیابی الگوهای جدید و توسعه سناریوهای مناسب، گروه‌های پژوهشی اختصاص خواهند یافت.
  • فعالیت‌های غیررسمی برای استفاده از فرآیندهای غیر معمول طرح‌ریزی خواهد شد.
  • بسیاری از شبیه سازی‌ها و آزمایش‌ها در شرایط تعامل فعال با استانداردهای محیط‌های مجازی شبیه سازی خواهند شد.
  • محیط‌های کار مجازی و مقصدهای شخص سوم به فضاهای دفتری منظم ارتقاء خواهند یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جمع سپاری به وبگاه گروه پژوهشگران جمعسپاری ایران مراجعه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.