ترس از موفقیتشاید به کار بردن عبارت “ترس از موفقیت” در وهله نخست کمی عجیب باشد. با این حال، افرادی هستند که از ترس از موفقیت به شدت رنج می‌برند.

ترس از موفقیت می‌تواند مانعی برای حرکت رو به جلو باشد و نیز باعث می‌شود شما از موفقیت دور شوید.

شما با پاسخگویی به 30 سوال مطرح شده در پرسشنامه زیر می‌توانید، میزان ترس خود از موفقیت را محک بزنید و تصمیم بگیرید که در راه موفقیت ترس‌های پیش روی خود را کنار بگذارید.

[WpProQuiz 1]