دانشمندان طول عمر زمین را بیش از 4.5 میلیارد سال تخمین می زنند. بسیاری از شواهد و مدارک زمین شناسان در سنگ های تشکیل دهنده پوسته زمین قرار دارند. لایه های سنگی چون صفحات کتاب تاریخ در درون خود آثاری از زندگی حیوانات و گیاهان تکامل یافته را از 3 میلیارد سال پیش تا کنون در خود دارد.

سنگ ها حاوی ایزوتوپهایی از مواد رادیواکتیوی هستند که همچون یک ساعت اتمی عمل می کند. با استفاده از مطالعه این سنگ ها و زمان فروپاشی ایزوتوپ های موجود سن سنگ ها را بدست می آورند.

پوستر مارپیچ زمانی زمین شناسی را با حجم 8.8 مگابایت از ایران آتا دانلود کنید.