به طبیعت هدیه بدهیم

همه ما عیدی گرفتن را دوست داریم. دلمان می‌خواهد یک نفر برایمان یک هدیه زیبا بیاورد. اما خیلی وقت است که چشم‌هایمان را بر روی طبیعت بسته‌ایم. یادمان رفته او هر روز برای ما یک هدیه زیبا دارد. وقت آن نرسیده که ما هم به طبیعت عیدی بدهیم؟

برای طبیعت چه کاری می‌توانیم انجام بدهیم؟

در مسافرت: به سفر می‌رویم. یک پلاستیک زباله یا بهتر از آن یک سطل کوچک زباله در ماشین داشته باشیم. دور ریزهایمان را جمع کنیم. وقتی که به محل استراحت رسیدیم آنها که قابل بازیافت هستند (مثل پوست میوه‌ها و تخمه و باقی مانده خوراکی‌ها) در یک چاله کوچک دفن کنیم. با این کار یک کود خوب برای درخت‌های اطراف‌مان بوجود آورده‌ایم و به آنها عیدی داده ایم. زباله‌های دیگر را هم با خودمان برگردانیم. یادمان باشد پلاستیک سال‌ها طول می‌کشد تا در طبیعت تجزیه شود. درهای لاستیکی یا حتی قوطی های فلزی می‌تواند باعث مرگ حیوانات و آبزیان شود.

در گردش: اگر به پارک می‌روید، چند مشت گندم یا مقداری غذای اضافی با خودتان ببرید. حیوانات گرسنه پارک چشم امیدشان به شماست. مطمئن باشید وقتی به آنها غذا می‌دهید لذت پارک رفتن چند برابر می‌شود.

در خانه: کمی گل و گیاه بکارید. هم هوای خانه‌تان تازه و پاک می‌شود، هم ذهن‌تان آرامش پیدا می‌کند. می‌توانید در بالکن خانه برای پرنده‌ها آب و دانه بگذارید. صدای پرنده‌ها که اول صبح در انتظار شما بر لبه پنجره نشسته اند، صبح‌تان را نورانی خواهد کرد.

در خیابان: حتما در خیابان شما درختانی وجود دارند. شاید مسئولیت آنها با ما نباشد اما بد نیست گاهی سری به آنها بزنیم. دستی به شاخه هایشان بکشیم و کمی کود پایشان بریزیم. شهرداری باید به خیابان‌های زیادی در این شهر رسیدگی کند؛ شاید از درخت کوچه و خیابان ما غافل بماند. کمی کود محلول در آب پایش بریزیم تا او هم به تابستان‌ها و پاییز‌های ما زیبایی و زندگی بدهد. یادمان باشد ما هم جزئی از همین طبیعت هستیم و نباید بی‌تفاوت از کنار آن عبور کنیم.