تشخیص چهره در ویدئوتشخیص چهره، اکنون در عکاسی رایج شده است، اما در ویدئو های خارج از پروژه های تحقیقاتی خاص مشاهده آن نادر است. گوگل می‌خواهد حق امتیاز تشخیص چهره در ویدئو ها را برای خود ثبت کند.

روش گوگل چنین است که با استفاده از فریم های ویدیو صورت یک فرد تشخیص داده می‌شود. گوگل با اینکار می تواند چهره ها را در ویدئوها تشخیص دهد، حتی در زوایای مختلف و در شرایط نوری عجیب و غریب نیز این امکان را فراهم می آورد.

بارزترین هدف می‌تواند این باشد که به بینندگان یوتیوب گزینه ای مانند فلیکر برای برچسب در فیلم، اختصاص یابد. چیزی که بی‌شک معلوم است این است که گوگل این از این قابلیت به بهترین نحو در تمام سرویس هایش استفاده خواهد کرد. برای مثلا احتمالا به زودی در گوگل+ امکان برچسب چهره در ویدئوها فراهم شود.

گوگل همچنین می تواند از امکان تشخیص چهره ویدئویی در Project Glass نیز استفاده کند.