برن، سوییس

برن سوییس

جزیره الدی، ایسلند

جزیره الدی ایسلند

جیزه، مصر

جیزه مصر

لندن، انگلستان

لندن انگلستان

هنگ کنگ، چین

هنگ کنگ چین

لاس وگاس، ایالات متحده آمریکا

لاس وگاس

شیکاگو، ایالات متحده آمریکا

شیکاگو

گلخانه ها در سن آگوستین، اسپانیا

سن آگوستین

مسکو، روسیه

مسکو

ماله، مالدی

ماله مالدیو

بیابان نامیب، نامیبیا

نامیبیا

 مکزیکو سیتی، مکزیک

مکزیکو سیتی

عکس‌های هوایی به وسیله دوربین عکس‌برداری هوایی که به طرف زمین در هواپیما قرار دارند گرفته می‌شوند که با در نظر گرفتن عکس مورد لزوم، نوع دوربین و خطوط پرواز و ارتفاع پرواز را مورد عمل قرار می‌دهند و دوربین بطور اتوماتیک در فواصل معین عکس‌برداری می‌کند و در حاشیه عکس شماره آن و شماره حلقه فیلم و فاصله کانونی عدسی دوربین، ارتفاع پرواز و مقیاس تقریبی عکس و وضع دوربین از نظر افقی بودن منطقه عکس‌برداری شده وتاریخ عکس‌برداری چاپ می‌گردد.