اگر تصمیم به خرید تلویزیون جدید برای منزل خود گرفته باشید، حتما یکی از معیارهای شما برای انتخاب تلویزیون جدید اندازه آن است. در مورد اندازه مناسب تلویزیون دو دیدگاه کلی وجود دارد. برخی می‌گویند اندازه تلویزیون “هر چه بزرگتر باشد، بهتر است.” دسته دیگر معتقد هستند که اندازه مناسب تلویزیون متناسب با فاصله تماشاگر با نمایشگر (تلویزیون) است.

فرمول زیر برای اندازه مناسب تلویزون با فاصله ای که در برابر آن می‌نشینید، ارائه شده است:

فاصله تماشاگر (اینچ) ÷ 1.6 = اندازه نمایشگر (اینچ)

این فرمول توسط SMPTE (انجمن تصاویر متحرک و مهندسان تلویزیونی) پیشنهاد و به طور کلی به عنوان بهترین راهکار تعیین اندازه بهینه تلویزیون خود در نظر گرفته شده است.

اندازه تلویزیون

فاصله محل نشستن خود تا جایی که قرار است تلویزون را در آنجا قرار دهید را بدست آورید. فراموش نکنید که برای تعیین این اندازه، فاصله بین چشمان خود و صفحه تلویزیون را محاسبه کنید، نه تا دیوار. به طور استاندارد تلویزیون بایستی 20 سانتی‌متر از دیوار فاصله داشته باشد.

برای تبدیل فاصله خود تا تلویزیون از سانتی‌متر به اینچ کافی است آن را به 2.54 تقسیم کنید. برای مثال اگر فاصله شما تا تلویزیون 300 سانتی‌متر باشد با تبدیل آن به اینچ، 118 اینچ به دست می‌آید که با قرار دادن این اندازه در فرمول فوق (تقسیم بر 1.6) اندازه 74 اینچ به دست می‌آید:

118÷ 1.6 = 74 اینچ 

اما به یاد داشته باشید که این فقط یک توصیه است. شاید اصلا در بازار نمایشگر 74 اینچی وجود نداشته باشد. این بدان معنی نیست که تلویزیون 60 بیش از حد کوچک است و یا تلویزیون 90 اینچ بیش از حد بزرگ است. با این حال برای این فاصله کمترین اندازه با تقسیم فاصله بین چشمان شما و صفحه تلویزیون بر 2.5 بدست می‌آید.

در مثال بالا برای فاصله 3 متری توصیه می‌شود حداقل تلویزون 47 اینچی خریداری شود:

118÷ 2.5 = 47 اینچ 

بی‌شک در انتخاب و خرید تلویزیون معیارهای بسیاری دخیل هستند که سعی می‌کنیم در آینده به آنها نیز اشاره کنیم.