می‌توانی دکتر شوی و زندگی دیگران را نجات دهی…
می‌توانی وکیل شوی و از زندگی دیگران دفاع کنی…
می‌توانی سرباز شوی و از زندگی دیگران محافظت کنی…

اما چرا با زندگی دیگران بازی کنیم؟
پس ما به سادگی مهندس شدیم تا گند بزنیم به زندگی خودمان 😉

روز پنجم اسفند ماه به عنوان روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام‌گذاری شده است. این روز را به همه مهندسان عزیز کشورم تبریک عرض می‌کنم!