دو سال پیش در حوالی خیابان میرداماد تا ونک (تهران) اگر به پاساژهای معروف می‌رفتی، یا برای خرید گذری از آنجا رد می‌شدی می‌توانستی ببینی اش. امکان داشت اصلا توجهی به او نکنی…

اگر در کافی شاپی می‌نشستی تا گلویی تازه کنی یا اینکه روی نیمکت مرکز خریدی برای استراحت، ممکن بود به سراغت بیاید.

خانمی میان سال با مانتویی نیمدار و موهایی سپید… غالبا می‌پرسید به نقاشی علاقه دارید؟ و اگر جوابت مثبت بود کارهای نقاشی اش را نشانت می‌داد که به سبک مدرن کشیده بود… معمولا کمتر کسی نقاشی‌ای از او می‌خرید…

اگر قصد خرید داشتی و یا کارهایش را تماشا می‌کردی متوجه می‌شدی که بسیار بیش از 20 یا 30 هزار تومانی که او طلب می‌کرد می‌ارزیدند.

زیر نقاشی هایش امضاء می‌کرد: “آرام”.

مطمئن باش اگر همان نقاشی را در یک گالری مدرن و شیک به تو عرضه می‌کرد مبالغ بالایی امکان داشت برای آن پرداخت کنی. مدتی است دیگر آرام را نمی‌بینم. اما کاش با آرام و آرام ها مهربان‌تر برخورد کنیم.

دو نقاشی زیر از آثار هنری ایشان می‌باشد: