افراد زیادی هستند که هنری می‌دانند، اما توان مالی ندارند تا هنر خویش را در مجامع و مراکز هنری در دید عموم قرار دهند. زندگی این افراد هم خرج دارد. این‌ها هم گاهی دچار استیصال می‌شوند و در معابر شهر هنر خویش را به معرض دید عموم می گذارند تا شاید خرجی مختصری بدست آورند.

این کار با تکدی گری فرق دارد، این‌ها هنرمندانی هستند که اگر حمایت شوند دیگر نیازی نیست در معابر شهر به چشم متکدی نگاه‌شان کنیم. از طرفی شهر ما با موسیقی زیباتر می‌شود.

از شما دعوت می‌کنم ویدئوی زیر را که اخیرا تهیه کرده‌ام را ببینید.

باز هم می‌گویم بیایید با هنرمندان شهرمان مهربان‌تر باشیم!