یک زمین و هفت میلیارد آرزو، شعاری است که به مناسبت روز جهانی محیط زیست انتخاب شده است. شعاری که به مفهوم واقعی کلمه دنیای ما را تعریف می کند. هر کدام از ما با آرزوها و رویاهایمان پا به این جهان می‌گذاریم. هر کدام از ما ذهنی سرشار از ایده و تخیل داریم. تنها تفاوت ما با سایر حیوانات نیز در همین نیروی تفکر است. ما می‌توانیم در زمینی خالی ساختمانی بلند ببینیم. در دل یک کوه سخت یک مجسمه زیبا بتراشیم. ما می‌توانیم بی نهایت فکر و اندیشه داشته باشیم.

اما در واقع تعداد کمی از ما هستند که ایده هایشان را واقعا عملی می‌کنند و عده‌ی کمتری ایده های عملی شده شان در جهت حفظ زیبایی جهان پیرامون‌شان به کار می‌گیرند. شاید وقت آن رسیده باشد که به زندگی خودمان نگاه کنیم و تصور کنیم جهان بدون آرزوهای ما چه شکلی دارد؟ بله سبزتر، پرنفس‌تر و آرام‌تر است. اما این آرامش در مقابل رویاهای ما تاب تحمل ندارد. پس بهتر نیست رویاهایمان را به مسیر این سبزی و آرامش سوق دهیم؟

شعار روز محیط زیست

معنای واقعی شعار امسال هم همین است. جامعه بشری پذیرفته که نمی‌تواند به انسان‌ها بگوید تخیل نداشته باشند و از آن مهم‌تر تخیل‌ها و رویاهایشان را فدای نگه داشتن طبیعت کنند. چون ذات رویا گریزپذیر است و نمی‌توان آن را در یک قالب محدود کرد. اما می‌توان تخیل و رویا را همسو با جهان طبیعی نمود و به آن تصویری متفاوت بخشید.

جهانی را تصور کنید که صنایع مختلف آن به سوی حفظ طبیعت قدم بر می‌دارند. جدیدترین تکنولوژی‌ها برای حفاظت از طبیعت به کار گرفته می‌شوند. منابع هدایت می شوند. بله این جهان یک جهان ایده ال است اما دست یافتنی است. اگر هر کدام از ما در هر رشته ای که فعالیت می کنیم کمی انعطاف پذیر باشیم. اگر تولید کننده هستیم مراقب تولیداتمان باشیم. گاهی اضافه کردن یک فیلتر می‌تواند نفس تازه ای به آسمان بدهد. هدایت پس‌مانده های کارگاه می‌تواند جان ماهی‌های زیادی را نجات بدهد.

حتی کسی که در اداره نشسته است می‌تواند با کم کردن مصرف کاغذش با درست کار کردن و کم کردن رفت و آمد ارباب رجوع هایش به طبیعت کمک کند. این یک تصمیم همگانی نیست. لازم نیست همه‌ی ما در بزرگترین میدان شهر جمع شویم و با خون پیمان ببندیم که از طبیعت محافظت کنیم. تنها کافی است از هوش و تخیلمان در جهت صحیح استفاده کنیم. تکنولوژی هایمان را به خدمت طبیعت دربیاوریم. تولیداتمان را با طبیعت سازگار کنیم. خدمات‌مان را با کمترین صدمه به محیط زیست ارائه کنیم. به دنبال راهکار های کوچک و هدفمند در جهت حفظ طبیعت باشیم. می‌توانیم رویاهایی همسو با محیط زیست داشته باشیم. هر کس در شغل خودش می‌تواند به جای آثار تخریبی، در حفظ منافع محیط زیست سهیم باشد. هر حرکت کوچک ما یک تاثیر شگرف خواهد داشت.