هر سال تعداد اسلحه های درحال گردش ایالات متحده آمریکا بیشتر می‌شود. هم اکنون در آمریکا بیش از 270 میلیون اسلحه گرم استفاده می‌شود. به اینفوگرافیک زیر نگاه کنید: اسلحه آمریکا