دانگ مین پارک نام طراحی است که چتری طبل مانند ابتکاری خود را طراحی کرده است که با پخش انواع صداها، می‌تواند تفریح زیبایی برای روزهای بارانی باشد. این چتر از چندین بخش طبل مانند طراحی شده است که هریک در شرایط بارانی، با برخورد قطرات باران صدای ویژه ای را تولید می‌کند.

چطر آهنگین